Strellev Kirke

Kirker

Foto: VisitVesterhavet

Besøg en af de mange smukke kirker i destinationen.

Nedenfor finder I en liste til inspiration, og ved at trykke på ”kort”, er det nemt at danne sig et overblik over, hvilke kirker, der ligger i nærheden af jer.

Liste
Kort
Alslev Kirke
Foto: ProVarde

Alslev Kirke

Alslev Kirke hørte i senmiddelalderen under det biskoppelige gods Visselbjerg, beliggende i Alslev sogn. Koret og den østlige del af skibet er romansk fra den første halvdel af det 13. årh. Den vestli...

Læs mere
Agerbæk Kirke
Foto: ProVarde

Agerbæk Kirke

Agerbæk Kirke er opført i 1929 af Eilstrup Hansen med retkantet kor og skib.
Birgittinerordenens højgotik afspejles i det ydre, bla. de store tagflader.
Læs mere
Ansager Kirke
Foto: ProVarde

Ansager Kirke

Ansager Kirke er fra 1200-tallet. Romansk kor og skib. I 1775 udvidedes kirken med et tårn med spir. I tårnrummet findes kirkens eneste kalkmalerier - malet af Liljemesteren. Grundet vækkelse udvidede...
Læs mere
Børsmose Kirke
Foto: ProVarde

Børsmose Kirke

Unik smuk hvid kirke af mursten, med en særlig ro og harmoni. Børsmose Kirke er fantastisk beliggende på den Vestjyske hede, og har en spændende historie, som tydeligt afspejles i kirken.

Læs mere
Bejsnap Kirke
Foto: ProVarde

Bejsnap Kirke

Bejsnap Kirke i Ølgod sogns østlige del opført 1892 mellem Hejbøl og Krusbjerg. Altertavlen er fra 1951 med et maleri " Den gode hyrde" af Joakim Skovgaard. Det førte orgel blev købt i 1917 og anbragt...
Læs mere
Borris Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Borris Kirke

Romansk kor med sengotisk tårn og våbenhus.

Tårnet er firegavlet af den på Ribe-egnen kendte 'Tørninglenske-type'. Præste- og degnestol er sat sammen af sengotiske inventardele. Sengotisk er også ski...

Læs mere
Bølling Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Bølling Kirke

Bølling kirke er en romansk kirke fra det 12. århundrede. I middelalderen var den indviet til Johannes Døberen. Kirken ligger højt med en smuk udsigt over Skjern-Å-dalen. På kirkegården findes en grav...

Læs mere
Brejning Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Brejning Kirke

Kirken består i sin oprindelige kerne af romansk skib og kor. I sengotisk tid er tårn i vest og våbenhus i nord tilføjet. Koret ombygget og udvidet med tresidet apsis opført af Brejninggårds bygmester...

Læs mere
Billum Kirke
Foto: Ole F. Gudmundsen

Billum Kirke

Billum Kirke er en af Ribe egnens tufstenskirker. Senromansk apsis, kor og skib. Tårn, sakristi og våbenhus fra senmiddelalderen. Facaden er elegant udsmykket med rundbuede blændinger og halvsøjler (a...
Læs mere
Dejbjerg Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Dejbjerg Kirke

Dejbjerg Kirke har i sit romanske skib bevaret såvel syddør som norddør, sidstnævnte dog tilmuret. I gotisk tid er kirken blevet forlænget og tårnet og våbenhuset opført. Bemærk i våbenhuset den store...
Læs mere
Egvad Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Egvad Kirke

Kor og skib er en romansk bygning fra ca. 1200. Tårn og våbenhus fra slutningen af gotisk tid. Ved restaureringen i 1931 afdækkedes rester af kalkmalerier, som blev overdækket igen.
 Alterbordet af mun...

Læs mere
Finderup Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Finderup Kirke

Et eksempel på at ikke alle kommunens kirker stammer fra middelalderen. Opført i 1909 i rødsten. Kirken kan rumme ca. 140 personer og har et lyst og venligt interiør.

Læs mere
Faster Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Faster Kirke

Bygningens kerne - kor og skib, begge blytækkede er fra romansk tid. Tårnet derimod er kommet til i 1926. Altertavle og prædikestol er fra slutningen af 1500-tallet. På skibets nordvæg et gotisk kruci...
Læs mere
Fjelstervang Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Fjelstervang Kirke

Fjelstervang Kirke en af hedeopdyrkningstidens mange kirker i de gamle vestjyske hedeegne. Stor befolkningstilvækst i slutningen af forrige århundrede og dårlige samfærdsmidler blev årsag til, at der ...

Læs mere
Fåborg Kirke
Foto: ProVarde

Fåborg Kirke

Fåborg Kirke med romansk skib og gotisk tårn. Kirken er åben fra solopgang til solnedgang på hverdage.
Læs mere
Gl. Sogn Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Gl. Sogn Kirke

Gl. Sogn Kirke er fra cirka 1175, og er smukt beliggende nær Ringkøbing Fjord. Tårn og spir har indtil 1847 været ca. 12 meter højere. Det tjente da som sømærke for fjordens og havets fiskere. Inde i ...

Læs mere
Helligåndskirken Hvide Sande
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Helligåndskirken Hvide Sande

Nyere kirke med Danmarks eneste votivskib. Hvide Sande by er af nyere dato og dette gælder også kirken. I 1954 kunne kirkebyggeriet starte efter mange års ihærdig indsamling blandt byens borgere. Kirk...

Læs mere
Haurvig Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Haurvig Kirke

Få kilometer syd fra Hvide Sande finder i Haurvig Kirke, som er smukt beliggende på en lav klitbanke mod Ringkøbing Fjord. Kirken er oprindeligt bygget som et kapel i 1869, og fik i 1947 opført et tår...

Læs mere
Hanning Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Hanning Kirke

Romansk tufstenskirke med senmiddelalderligt våbenhus og tårn tilbygget i 1939. I korets sydmur er der en tilmuret præstedør, og i den en runesten, der ifølge teksten er udført af "Tues søn over sin m...

Læs mere
Hee Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Hee Kirke

Hee Kirke er med sit særprægede tårn og trods en hårdhændet restaurering i 1882-84 et af landets mest betydningsfulde romanske bygningsværker.

Formodentlig opført i 1140-erne, tårnet omkr. 1200. Kirk...

Læs mere
Hellig Kors Kloster
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Hellig Kors Kloster

Hellig Kors Kloster på Dejbjerg Hede, er trods sit udseende også fra det 20. århundrede, men bygget i kampesten næsten egenhændigt af en præst fra egnen med hjælp af frivillige fra hele verden. 

Læs mere
Hemmet Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Hemmet Kirke

Romansk kor og skib, gotisk sakristi og tårn. Romansk font, altertavle fra omkring 1500. Prædikestol fra før 1600. Renæssance-prædikestolen er meget sjælden og seværdig, udskåret i akantusblade. Alter...

Læs mere
Herborg Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Herborg Kirke

Kirken blev bygget i 1898-99 og indviet 19. marts 1899. Er opført efter tegning af arkitekt V.Ahlmann, Århus, i røde sten og består af kor, skib og tårn med spir. Altertavlen med motivet: "Den gode hy...

Læs mere
Henne Kirke
Foto: ProVarde

Henne Kirke

Henne Kirke blev opført i 2. halvdel af 1100-tallet, antagelig af Ribe-bispen Elias, som ejede Hennegård, et biskoppeligt gods indtil reformationen. Kirken har en spændende historie, som afspejles båd...

Læs mere
Ho Kirke
Foto: Ole F. Gudmundsen

Ho Kirke

Ho Kirke er en romansk kirke, bygget af munkesten og opført i midten af 1400-tallet. Kirken har et af Danmarks ældste kirkeskibe fra omkring 1600-tallets begyndelse, og er smukt beliggende i den vestl...

Læs mere
Hodde Kirke
Foto: ProVarde

Hodde Kirke

Hodde Kirke er et ret enestående eksempel på et langhus. som er opført i unggotisk stil o. 1300. Tårn og våbenhus er tilføjet i senmiddel-alderen, og hele bygningen står således stort set uændret side...
Læs mere
Horne Kirke
Foto: ProVarde

Horne Kirke

Horne Kirke har romansk kor og skib i granitkvadre (1100-tallet) med senmiddelalderligt tårn og våbenhus. Oprindelig indviet til Sct. Laurentius. Annekskirke til Thorstrup siden reformationstiden. Lig...

Hover Kirke
Foto: VisitVesterhavet

Hover Kirke

Hover Kirke er en helt unik stenkirke fra 1100-tallet, samt en af Danmarks ældste kirker og ligger som et karakteristisk vartegn højt hævet over Hover Ådal. Kirken er optaget i den danske arkitekturka...

Læs mere
Hoven Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Hoven Kirke

Middelalderkirke oprindeligt i romansk stil. Smuk landsbykirke med sengotisk fløjaltertavle fra omkring år 1450.

Fint billedskærerarbejde. Kirkeklokke fra 1200-tallet. Kirken er sidst restaureret i 19...
Læs mere
Janderup Kirke
Foto: ProVarde

Janderup Kirke

Janderup Kirke er beliggende i engene ved Varde Å. Af og til under stormflod har havvand oversvømmet kirkegården. Romansk kirke med tårn og sakristi fra senmiddelalderen. Hvælvene har kalkmalerier af ...

Læs mere
Kvong Kirke
Foto: ProVarde

Kvong Kirke

Kvong Kirke: Skib og kor fra romansk tid, tårn og våbenhus bygget til i senmiddelalderen. Romansk granitdøbefont med egnstypisk bægerbladsudsmykning. Altertavlen er fra ca. 1600.
Læs mere
Lønborg Kirke
Foto: Karsten Madsen

Lønborg Kirke

Lønborg Kirke, ca. 5 km fra Tarm, byder på fantastiske kalkmalerier, smukt klokkespil og en storslået udsigt over Skjern Å. Kirken rummer mange spændende historier om dens turbulent fortid.

Læs mere
Lydum Kirke
Foto: ProVarde

Lydum Kirke

Lydum Kirke: Romansk landsbykirke fra o. 1200, oprindeligt bygget i tuf. I kirken er der en moderne fresco af Jens Urup, der fylder hele skibets nordvæg fra gulv til loft, og som fra vest til øst frem...
Læs mere
Lyne Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Lyne Kirke

Kirke med romansk skib og kor. Lyne Kirke er lavet i granitkvadre. Våbenhuset er sengotisk, og kirkens nuværende tårn fra 1927. Altertavlen og prædikestolen er i renæssancestil. I tårnrummet finder du...

Læs mere
Lem Sydsogns Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Lem Sydsogns Kirke

Den meget enkle og smukke kirke ligger midt i Lem Stationsby i forbindelse med byens anlæg og med tårnet vendt mod øst ud imod Kirkegade. Kirken er bygget af arkitekt Mindedal Rasmussen, Ollerup og in...
Læs mere
Lunde Kirke
Foto: ProVarde

Lunde Kirke

Lunde Kirke blev indviet til Skt. Stefan ca. 1350. Koret og skibet romansk stil. Sakristiet og tårnet i gotisk stil ca. 15. årh. Restaureret unde biskop H. A. Brorson, hvis initialer kan ses på kirken...
Læs mere
Mosevrå Kirke
Foto: ProVarde

Mosevrå Kirke

Mosevrå Kirke er bygget i nyromansk stil i røde sten med et tag af skifer. Kirken blev indviet 21. dec. 1891 samtidig med Oksby (Blåvand) til erstatning for Danmarks sidste stråtækte kirke. Oksby og M...

Læs mere
Nørre Nebel Kirke
Foto: ProVarde

Nørre Nebel Kirke

I Nørre Nebel kan du spotte denne kirke fra 1200-tallet. Her kan du opleve kunst i form af kalkmalerier og udskæringer. Kirken rummer også mange historier om det lokale liv i Nørre Nebel.

Læs mere
No Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

No Kirke

Opført 1877 af arkitekt J. B. Løffler. Røde mursten i nyromansk stil, prydet af lisener og rundbuefriser. Bygningen har skifertag. Tårnet er pyramideformet. romansk døbefont, der formodentlig stammer ...

Læs mere
Nr. Bork Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Nr. Bork Kirke

Opført omkring 1200. Kirken er indviet til Sct. Anna. Altertavle og prædikestol fra omkring 1600. Herskabsstole fra 1652. Ole Borch (død 1690), kendt læge og legatstifter (Borchs Kollegium i København...

Læs mere
Lyngvig Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Lyngvig Kirke

Historier fra livet tæt på Vesterhavet... Lidt nord for Hvide Sande ligger Nr. Lyngvig Kirke, som blev indviet i 1869. Kirken er bygget i nyromansk stil af røde mursten med skifertag i lav rejsning. K...

Læs mere
Nørre Omme Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Nørre Omme Kirke

En typisk middelalderkirke opført omkring 1150 af tilhuggede granitkvadre og tækket med bly. I middelalderen er der til skibets vestende bygget et blytækket tårn. Ved den nordlige indgang er tilbygget...

Læs mere
Ny Sogn Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Ny Sogn Kirke

En af Danmarks største landsbykirker.

Kirken er bygget ca. 1225 og har både romanske og unggotiske træk. Det er den fjerde-femte største landsbykirke i Danmark - og er tillige den ejendommeligste. Er o...

Læs mere
Nørre Vium Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Nørre Vium Kirke

Nær Vorgod Å finder man en lille kullet kirke fra 100-tallet... Kirken består af kor og skib og er bygget af granitkvadre. Til kirken er senere bygget et våbenhus. Stilen er romansk.Syddøren er tilmur...

Læs mere
Outrup Kirke
Foto: ProVarde

Outrup Kirke

Outrup Kirke blev indviet til Skt. Bartholomæus ca. 1350. Romansk kor og skib. Apsis og tårn er tilføjet i senmiddelalderen. Våbenhus fra 1870. I koret romansk granitdøbefront med et dåbsfad fra o. 15...
Læs mere
Ringkøbing Kirke
Foto: VisitVesterhavet

Ringkøbing Kirke

Ringkøbing Kirke er bygget i første halvdel af 1400-tallet, og er smukt beliggende midt i byen på Kirkepladsen øst for Torvet. Kirken har været udvidet flere gange, og er derfor løbende blevet renover...

Læs mere
Rousthøje Kirke
Foto: ProVarde

Rousthøje Kirke

Rousthøje Kirke er opført i 1961 som en langhusbygning med tårn og små sidebygninger.
Det enkle inventar hidrører fra opførelsestiden.
Læs mere
Sønder Lem Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Sønder Lem Kirke

Den store romanske 1100-tals kirke bygget i tilhuggede granitkvadre ligger ualmindelig flot på bakkeøen med udsigt ud over det meste af Ringkøbing Fjord. Kirken har tårn fra 1924 som afløser for et ne...
Læs mere
Sct. Jacobi Kirke
Foto: ProVarde

Sct. Jacobi Kirke

Sct. Jacobi Kirke er formentligt opført mellem år 1150 og 1225. Det er en meget historisk og smuk kirke, som indtager bykernen af Varde. Kirken har løbende gennemgået renoveringer, men den fremstår fl...

Læs mere
Sdr Bork Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Sdr Bork Kirke

Kirken er en af de nordligste af Ribeegnens tufstenskirker. Den er bygget i den romanske tid 1100 - 1250, og er om- og tilbygget flere gange herefter.

I de oprindelige dele er muren af tuf og granitkva...

Læs mere
Sdr. Lem kirke Højmark
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Sdr. Lem kirke Højmark

Romansk 1100-tals kirke.

Den store romanske 1100-tals kirke bygget i tilhuggede granitkvadre ligger ualmindelig flot på bakkeøen med udsigt ud over det meste af Ringkøbing Fjord. Kirken har tårn fra 19...

Læs mere
Skovlund Kirke
Foto: ProVarde

Skovlund Kirke

Skovlund Kirke blev indviet den 9. oktober 1910.
Inspireret af dansk middelalderarkitektur. Apsisformet kor, tårn anbragt over kirkeskibets vestende.
Læs mere
Strellev Kirke
Foto: ProVarde

Strellev Kirke

Strellev Kirke: Romansk tårn og våbenhus fra senmiddelalderen. Tårnet er forhøjet i 1918.
Læs mere
Sdr. Vium Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Sdr. Vium Kirke

Romansk kor og skib. Gotisk tårn. Sengotisk krucifiks, altertavle fra begyndelsen af 1600-tallet, prædikestol fra 1616.

Hovedrestaureret 1978-81. P.g.a. restaureringen fremtræder kirken meget smuk. Ve...

Læs mere
Skjern Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Skjern Kirke

Skjern Kirke blev grundlagt i middelalderen, senere dog stærkt udvidet og i 1915 gennemrestaureret.
Inventaret er af overvejende gammel dato. Både altertavlen og prædikestolen er fra begyndelsen af 16...

Læs mere
Stadil Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Stadil Kirke

Stadil Kirke er formentlig fra år 1200, og er en helt unik middelalderkirke beliggende mellem store plantager, fjordlandet, klitter samt Vesterhavet. Stadil Kirke har som en af de få kirker i Danmark,...

Læs mere
Stauning Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Stauning Kirke

Kirken er omgivet af en fin bevaret og nylig restaureret kassemur med fire indgange til kirkegården - ved de fire låger er nedlagt kvægriste for at forhindre kvæg og svin i at trænge ind på pladsen i ...

Læs mere
Sædding Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Sædding Kirke

Sædding kirke er en romansk kirke fra det 12. århundrede. I middelalderen var den indviet til Sankt Laurentius. Kirken er bygget af fint tilhuggede kvadresten. På nordmuren, nær den tilmurede kvindedø...

Læs mere
Tistrup Kirke
Foto: ProVarde

Tistrup Kirke

Tistrup Kirke: Den oprindelige romanske kvaderstenskirke er formentlig opført i det 12. århundrede. I middelalderen er kirken udvidet mod vest, og det senmiddelalderlige tårn og våbenhus er tilføjet f...
Læs mere
Thorstrup Kirke
Foto: ProVarde

Thorstrup Kirke

Thorstrup Kirke: Romansk landsbykirke fra 1100-tallet bygget af granithvadre/marksten. I senmiddelalderen tilføjet tårn og våbenhus af munkesten. Kirken er i sin nuværende skikkelse præget af restaure...
Læs mere
Tarm Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Tarm Kirke

Nyere kirke opført i 1912. Kirkens grundsten blev lagt d. 19. august i 1911 og året efter i december kunne kirken indvies. I 1965-67 gennemgik kirken en restaurering og blev udvidet. Altertavlen er et...

Læs mere
Tim Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Tim Kirke

Kirken består af romansk skib, kor fra renassancen, gotisk tårn. Relief, stenhugger med spidshammer, i kvadersten nederst i korets sydmur. Oprindeligt vindue i skibets nordmur med glasmosaik af Jais N...
Læs mere
Torsted Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Torsted Kirke

Torsted Kirke er formentlig fra år 1150, og derfor en flot middelalder kirke i romansk stil med både kor og skib. Kirken er løbende blevet renoveret indvendigt og udvendigt, men holdt i oprindelig sti...

Læs mere
Velling Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Velling Kirke

1100-tal kirke tæt ved Ringkøbing Fjord. Kirken, som ligger tæt ved Ringkøbing Fjord, er fra 1100-tallet. Kor og skib er af samme slags granitkvadre, som også optræder inde i kirken. Tårnet er sengoti...
Læs mere
Vorgod Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Vorgod Kirke

En gammel middelalderkirke med en usædvanlig tilblivelseshistorie. Ved udgravninger i 1957 blev man klar over, at Vorgod kirke er bygget af flere omgange.Ca.år 1100 blev der bygget en trækirke - denne...

Læs mere
Væggerskilde Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Væggerskilde Kirke

Væggerskilde Kirke er bygget i 1916. Kirken er bygget i gotisk stil,efter tegninger fra Høgh Hansens tegnestue i Århus.. I det ydre er den præget af de mange forskudte tag-og murflader og den flotte p...

Læs mere
Vedersø Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Vedersø Kirke

Vedersø Kirke er en Vestjysk kirke fra omkring år 1150. Kirken er en solid kirke, bestående af et romansk kor og skib med udbygninger. Vedersø Kirke tiltrækker hvert år flere tusind turister for at be...

Læs mere
Vester Starup Kirke
Foto: ProVarde

Vester Starup Kirke

Vester Starup Kirke er en lille landsbykirke smukt beliggende på en lille banke i engene syd for Holme Å. Kor og skib er fra romansk tid ca. 1200 bygget af granitkvadre og marksten. Omkring år 1500 op...
Læs mere
Ølstrup Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Ølstrup Kirke

Ølstrup Kirke er en smuk kirke beliggende i det vestjyske landskab. Kirken er formentlig fra år 1180, og er hvidkalket opført i granitkvadre og tegl. I 2014 fik kirken stjålet sit maleri af Emil Nolde...

Læs mere
Øse Kirke
Foto: ProVarde

Øse Kirke

Øse Kirke har romansk kor og skib og formentlig også våbenhus. I 1734 erstattedes tårnets spir med et saddeltag.
Alterprydelsen er et kalkmaleri på korets østvæg, den tidligere altertavle fra 1580 i un...
Læs mere
Ølgod Kirke
Foto: ProVarde

Ølgod Kirke

Ølgod Kirke: Romansk kirke - formentlig opført som herredskirke omkring år 1200. Tårnet er fra ca. 1500. Sydmur i kalket mursten. Altertavlen er fra 1596.

I 2003 fik Ølgod Kirke et klokkespil - det ka...
Læs mere
Ådum Kirke
Foto: Destination Ringkøbing Fjord

Ådum Kirke

Runer kom til syne i 800 år gammel kirke... Under restaurering af Ådum kirke i 2003 kom runer til syne i 17 af de originale egespær. Kirken indeholder mange flotte inventarer; udskåren barokprædikesto...
Læs mere
Årre Kirke
Foto: VisitVesterhavet

Årre Kirke

Årre Kirke har romansk kor og skib og sengotisk tårn. En gennemgribende ombygning fandt sted i 1882, og en hovedistandsættelse i 1930.

Læs mere
Aal Kirke
Foto: VisitVesterhavet

Aal Kirke

Aal Kirke blev indviet til Sct. Nicolaus, og bygget af kvadersten og tuf, den seneste tilbygning er tårnet fra reformationstiden. Kirken er særligt kendt for sine romanske kalkmalerier, som blev afdæk...

Læs mere