©  Foto:

Børsmose Kirke

Unik smuk hvid kirke af mursten, med en særlig ro og harmoni. Børsmose Kirke er fantastisk beliggende på den Vestjyske hede, og har en spændende historie, som tydeligt afspejles i kirken.

Børsmose Kirke er beliggende på den Vestjyske hede mellem vildvoksende træer og Vesterhavets brusende.

Den lille hvide kirke er utrolig smuk, og blev opført i 1902 på initiativ af sognepræsten Jens Nicolai Schou i Aal. Kirken er kun 14 m lang, og er opført af mursten og taget i skifer.

Den broderede altertavle er tegnet af professor Martin Nyrop omkring 1910, og er i skønvirkestil. Broderiet forestiller en rosenguirlande i skyer der omgiver et støbt krucifiks, og herunder et klitlandskab. Øverst har alterbilledet et bibelcitat.

I 1981 blev der opsat 13 små figurer af Jesus og apostlene skåret af træ fra Varde gammel kirkegård af kunstmaler Peter Steens. I 1970’erne blev der ophængt et tremastet kirkeskib kaldet ”Nebo”. Orglet er bygget i 1976 af Bruno Christensen og sønner. Det er et standardkirkeorgel, og er manual med fire stemmer.

Da området blev eksproprieret af militæret i 1968, blev kirken undtaget. Derfor bliver den stadig brugt til gudstjenester og kirkelige handlinger. Kirken giver af den grund god stemning til et ellers militæret område, da den har en særlig ro og harmoni.

 

Find mere information på Aal og Blåvandshuk Sognes hjemmeside.