©  Foto:

Hodde Kirke

Hodde Kirke er et ret enestående eksempel på et langhus. som er opført i unggotisk stil o. 1300. Tårn og våbenhus er tilføjet i senmiddel-alderen, og hele bygningen står således stort set uændret siden middelalderen. Korbuen er først muret ind i 1924. På korbuen er ophængt et krucifiks fra ca. 1475. Kirkeklokken er ligesom kirken fra o. 1300.