©  Foto:

Lunde Kirke

Lunde Kirke blev indviet til Skt. Stefan ca. 1350. Koret og skibet romansk stil. Sakristiet og tårnet i gotisk stil ca. 15. årh. Restaureret unde biskop H. A. Brorson, hvis initialer kan ses på kirkens tårn. Altertavlen er en sengotisk fløjaltertavle fra ca. 1500. Hovedfigurerne er Maria med Kristusbarnet, Gud, som faderen der bærer på sin korsfæstede søn, og Skt. Stefan med martyrpalmer og stenene, der blev hans død. I skibet ses de gamle herskabsstole forbeholdt Frøstrup Herregård samt træfigurer af Maria, Skt. Stefan og Johannes.