©  Foto:

Ansager Kirke

Ansager Kirke er fra 1200-tallet. Romansk kor og skib. I 1775 udvidedes kirken med et tårn med spir. I tårnrummet findes kirkens eneste kalkmalerier - malet af Liljemesteren. Grundet vækkelse udvidedes kirken i 1889 med to korsarme. I kirkens indvendige sydmur er den gamle alterbordplade indmuret og et relikviegemme indhugget.