©  Foto:

Sct. Jacobi Kirke

Sct. Jacobi Kirke er formentligt opført mellem år 1150 og 1225. Det er en meget historisk og smuk kirke, som indtager bykernen af Varde. Kirken har løbende gennemgået renoveringer, men den fremstår flot med ældre artefakter såsom altertavlen samt døbefonten.

Det vides ikke med sikkerhed hvornår Sct. Jacobi kirke i Varde blev bygget, men det formodes at være mellem år 1150 og 1225.

På daværende tidspunkt var kirken en stor solid kvaderstensbygning, som var 35 m lang og 12 m bred. Kirken havde både skib, kor samt apsis, og blev indviet til apostlen Jakob, en af Jesu 12 apostle.

I 1400-tallet blev det store tårn bygget, og de næste hundrede år stod kirken med tårn, skib, kos, apsis og et lille våbenhus. I årene fra 1809 til 1812 blev kirken ombygget til en korskirke, idet de to store tværskibe blev føjet til. Dette skete, fordi den anden sognekirke i Varde blev nedrevet.

Derved kom der store vinduer, udsmykning over indgangsdøren ud mod torvet, glatpudsede vægge og pulpiturerne for enderne af tværskibene bærer præg af klassicismen, som var den tids stil.

I 1869 fik tårnet sin nuværende afslutning med et ottekantet spir der rejser sig over fire spidse gavle. Tårnet med spir er 43 m højt.

I 1949-51 gennemgik kirken en mere omfattende restaurering. Her blev tværskibenes flade lofter erstattet med pudsede tøndehvælv.

I 2016 gennem kirken endnu en renovering. Der kom nye lysekroner, nyt gulv og ny farvelægning af bænke, orgel og knæfald. Kirken fremtræder derfor mere lys og venlig nu.

Indvendigt har kirken blandt andet en altertavle, som består af otte malerier og mange indskrifter i renæssancestil. Den er skænket af Otto Rasmussen og hustru Maren Nielsdatter og er opsat d. 13. september 1616. Selve malerierne er udført af Hans Paulsen.

Kirkens døbefont er fra 1437, og er en blanding af jern samt bronze. På kummen er der fire menneskefigurer, og midt på kummen står der med latinsk indskrift ”I det herrens år 1437 på Skt. Georgs dag vil denne font være fuldendt til ære for den hellige Jomfru Maria og til ære for apostlen Sct. Jacob i Varde kirke ved Niels Klokkestøbers hånd”. Selve dåbsfadet er af sølv, og er skænket af en søskendeflok til minde om deres forældre i 1952.

Prædikestolen er fra midten af 1600-tallet, og er i barokstil. Kirkens klokkespil er forholdsvis nyt fra 1964, og er et stort klokkespil med 42 klokker. Klokkespillet kan både betjenes manuelt samt automatisk.

 

Find mere information omkring kirken samt Gudstjenester på Sct. Jacobi Kirkes hjemmeside