©  Foto:

Lydum Kirke

Lydum Kirke: Romansk landsbykirke fra o. 1200, oprindeligt bygget i tuf. I kirken er der en moderne fresco af Jens Urup, der fylder hele skibets nordvæg fra gulv til loft, og som fra vest til øst fremstiller Kriste gravlæggelse, udtræden af graven og til sidst hans vandring mellem de to disciple til Emmaus. Sjælden lille skriftaltertavle fra 1581 skænket af herremanden på Lydumgård, Hans Christian Vind, og med både hans fædrene og mødrene våbenskjolde påmalet. Af 3 gravkrypter er én tilgængelig. Endvidere findes på kirkegården ældre interessante gravsten, og i kirkediget ved indgangen 3 bondegravsten.

Kirken er beliggende 5 km fra Nørre Nebel, Varde Kommune.