skip_to_main_content

Årre Kirke

Årre Kirke har romansk kor og skib og sengotisk tårn. En gennemgribende ombygning fandt sted i 1882, og en hovedistandsættelse i 1930.
Altertavlen fra 1931 er i en art sengotisk stil med malerier, og der hænger to ældre altermalerier i kirken. Døbefonden af granit har ejendommelige relieffer af fabeldyr, fugle, mandsskikkelser, løve og korslam. Prædikestolen er fra 1618, og det smukke stoleværk i ungrenæssance fra 1682.