©  Foto:

Outrup Kirke

Outrup Kirke blev indviet til Skt. Bartholomæus ca. 1350. Romansk kor og skib. Apsis og tårn er tilføjet i senmiddelalderen. Våbenhus fra 1870. I koret romansk granitdøbefront med et dåbsfad fra o. 1550. Altertavlen og prædikestolens store himmel og rygskjold er i højrennæssancestil fra 1600-20, malerierne i altertavlen fra 1734. En nyere altertavle fra 1898 hænger til venstre for udgangen og forestiller Kristus i Emmaus. I våbenhuset hænger to mindeplader over Carl Nielsen og Børge Frello.

Kirken er beliggende 6 km fra Nørre Nebel.