©  Foto:

Billum Kirke

Billum Kirke er en af Ribe egnens tufstenskirker. Senromansk apsis, kor og skib. Tårn, sakristi og våbenhus fra senmiddelalderen. Facaden er elegant udsmykket med rundbuede blændinger og halvsøjler (apsis). Enkelte kalkmalerier, bl.a. en våbenfrise på triumfvæggen. En del middelalderlige figurer, dels fra den oprindelige højaltertavle fra o. 1500, dels en korbuekrucifiksgruppe fra o. 1300.