Visitvesterhavet

Ringkøbing Kirke

Kirken stammer fra første halvdel af 1400-tallet, men er udvidet flere gange. Den har sandsynligvis afløst en ældre kirke.  Kirkens murværk er af røde munkesten, men i mere end 100 år var den hvidkalket.

Arkitekturen i øvrigt bærer præg af gotik, der passer til det 14. århundrede. Tårnet er bygget kort efter reformationen ca. 1550 og har det særpræg, at det er bredest foroven. Nordfløjen er fra 1592-93. Prædikestolen, der er fra 1593 og en gave fra borgmester Fr. Busk, er et smukt stykke træskærerarbejde i renæssancestil. Kirken fik ved den store restaurering i 1934-35 den sydlige korsarm. I 1995-96 har kirkerummet gennemgået en større renovering, hvorved det historiske inventar er blevet istandgjort, og ikke mindst er det nye alterbillede af kunstneren Arne Haugen Sørensen med til at sætte sit præg på kirkerummet. Ligeledes den ny døbefont, tegnet af Arne Haugen Sørensen og fremstillet af Per Hebsgaard.

Kirkens gamle orgelfacade fra 1633 er bevaret. Det gamle barokorgel er rekonstrueret og blev indviet palmesøndag i 2019. Orglet tiltrækker orgelkendere fra ind- og udland og give enestående koncertoplevelser. Den gamle altertavle af Sophus Schack hænger nu i den sydlige korsarm nær det nye orgel. Et solur af kalksten ses udvendigt indmuret i kirkens vestligste stræbepille mod syd. Det er fra 1728.