Gå til indhold
©  Foto:

Aal Kirke

Aal Kirke blev indviet til Sct. Nicolaus, og bygget af kvadersten og tuf, den seneste tilbygning er tårnet fra reformationstiden. Kirken er særligt kendt for sine romanske kalkmalerier, som blev afdækket og restaureret i 1880'erne. Kalkmalerierne består af scener fra Sct. Nicolauslegenden og en rytterfrise, der er enestående i europæisk kirkekunst. Derudover har kirken også helt unikke træfigurer fra en senmiddelalderig Maria-altertavle. Det samme er gældende for glasmosaikvinduer fra 1971 af Jens Urup. 

I Oksbøl ligger Aal Kirke, som er en meget langstrakt kirke. Den 42 meter lange romanske kirke er ikke kun kendt for sine fantastiske relieffer med usædvanlige scener fra Jesu fødsel og opvækst. Den rummer nogle af landets største romanske kalkmalerier, herunder en af Europas mest interessante rytterkampfriser, der ofte sammenlignes med Bayeux-tapetet.

Den romanske kirke er gradvist udbygget til sin nuværende størrelse. De ældste dele er fra 1100 tallet. Koret blev forlænget omkring 1250-1300. Våbenhuset er fra 1200 eller 1300-tallet og tårnet fra 1500-tallet.

I korets sydmur er der to interessante levn fra den gamle kirke. Her ses en romansk billedkvader, der muligvis forestiller en lilje, samt rune-indskriften ”blomæ” – formodentlig navnet på stenhuggeren. Runeindskriften er blevet sat på hovedet ved en ombygning! I tre af våbenhusets granitkvadre ses korsmærker og i to ses firkantede fordybninger.

Bayeux-tapetet på vestjysk

Ål Kirke er især kendt for sine romanske kalkmalerier, der er blandt landets største. Af særlig interesse er rytterfrisen, hvis tilblivelse muligvis er inspireret af Bayeux-tapetet. Der er uenighed om den nøjagtige tolkning af rytterkampscenerne. Der findes et hav af teorier spundet over korstogskampe, Rolandskvadet, Kong Arthur og den Hellige Gral, slaget ved Lydannis, i dag Tallin, i 1219, hvor Dannebrog faldt ned fra himlen, og så fremdeles. Den fremherskende teori er dog, at de afbilder kong Davids kamp mod sin søn Absalom. Ud over rytterkampbillederne ses blandt andet dele af en dommedagsfremstilling og en opvækkelsesscene. Legenden om Skt. Nicolaus, som kirken er indviet til, er også fremstillet. Kalkmalerierne blev for størstepartens vedkommende afdækket i 1886 og restaureret i 1888.

Kirken rummer foruden kalkmalerierne en del interessant inventar. Særligt bemærkelsesværdige er 14 udskårne trærelieffer, der var en del af den tidligere altertavle fra omkring 1450 og nu er placeret i kirkens kor. De unikke relieffer fra Lüneburg viser utraditionelle billeder fra Jesu barndom, herunder Maria i barselsseng med den nyfødte Jesus samt omskæringen. Derudover ses blandt andet Barnemordet, hvor et nøgent spædbarn gennemstikkes af et sværd, Himmelfarten og Pinseunderet. På et relief af Maria og Elisabeth er Elisabeths hoved i 1800-tallet udskiftet med et mandshoved.

Også den rigt udsmykkede prædikestol fra 1637 er et interessant stykke kirkekunst. De seks fag rummer relieffer forestillende Kristus, evangelisterne og Moses foruden dydehermer for Håbet og Mådeholdet, Kærligheden, Klogskaben, Styrken, Retfærdigheden og Troen. Dydehermer er søjler med menneskelig overkrop, der symboliserer kristne og verdslige dyder.

 

Find mere information på Aal kirkes hjemmeside