©  Foto:

Vester Starup Kirke

Vester Starup Kirke er en lille landsbykirke smukt beliggende på en lille banke i engene syd for Holme Å. Kor og skib er fra romansk tid ca. 1200 bygget af granitkvadre og marksten. Omkring år 1500 opførtes tårnet. Efter en storm i 1850, blev tårnet genopbygget til sin nuværende form. Et tidligere våbenhus på kirkens nordside blev ved samme lejlighed revet ned, i stedet blev tårnets nederste del indrettet til våbenhus med adgang fra kirkens nordside. I kirken findes en meget imponerende altertavle fra ca. 1520.