©  Foto:

Kvong Kirke

Kvong Kirke: Skib og kor fra romansk tid, tårn og våbenhus bygget til i senmiddelalderen. Romansk granitdøbefont med egnstypisk bægerbladsudsmykning. Altertavlen er fra ca. 1600.