Houvig-fæstningen bunker

Projekter

Foto: Presse

Destination Vesterhavet er i samarbejde med Ringkøbing-Skjern og Varde Kommuner tovholder på forskellige projekter. Formålet med alle projekter er, at de skal gavne vores gæster, erhvervsdrivende og lokale. 

Projekttitel: Reframe og mersalg

Sæsonen 2020 bliver på mange måder en helt ny form for vestkystturisme.

Vestkystens turismevækstklynge 2018/2019

Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner har tilsammen mere end syv millioner kommercielle turismeovernatninger og indtager tilsammen førerpositionen inden for kystturisme i Danmark.

Rethinking Tourism in a Coastal City - RTCC

Et innovationsprojekt

Destination Skjern Å – Laks og lystfisketurisme 2017

Skjern Å er et af kun få fiskevande i Danmark, der har reason-to-go kvalitet i sig. Grundproduktet er i orden, og flere rapporter konkluderer, at Skje...

Oplevelseskoncepter 2015-2016

Flere analyser indikerer, at et stigende antal gæster efterspørger lettilgængelige og arrangerede oplevelsesture/-pakker, idet de ikke selv har tid ti...

Projekt ridespor 2016

En inspirerende og lærerig aften om ridestiers potentialer inden for turismevækst og øget bosætning med oplæg fra de erfarne projektledere, Lise Bomho...

Professional SMEs in tourism – transnational development of skills acquisition 2017

Projektet har fokus på at motivere turismevirksomheder til at opgradere deres digitale færdigheder.

Projekterne er eller har været delvist finansieret af følgende organisationer: Grøn Vækst, Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune,  Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond. 

Her kan du læse meget mere om nuværende og tidligere projekter.