Gå til indhold
Dronefoto af Søndervig Strand

Udviklingsprojekter

Foto: Jakob Gjerluff

Vi vil være Nordeuropæernes foretrukne kystferiedestination i 2025, men udviklingen skal foregå på de tre bæredygtige bundlinjer: Den økonomiske, den sociale samt den klima og miljømæssige.

Destination Vesterhavet er Danmarks største kystferiedestination og udgør en betydelig andel af den samlede nationale turismeomsætning. Turismen i destinationen er af afgørende betydning for lokalsamfundene og udgør 16,6% af den samlede arbejdsstyrke i destinationen. Vi vil tiltrække de rigtige gæster på det rigtige tidspunkt, skabe helårsturisme samt regenerative og bæredygtige oplevelser og overnatningsprodukter i hele destinationen, der har fokus på øget døgnforbrug og kvalitet frem for kvantitet.

Derfor arbejder vi i Destination Vesterhavet med en række projekter, der på hver sin måde har til formål at understøtte turismevirksomhederne i en bæredygtig retning samt at realisere visionen og strategien for Destination Vesterhavet. Destination Vesterhavet er en forening, der blandt andet har til formål at varetage turismeudviklingen og markedsføringen af Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner og er finansielt støttet af kommunerne.  Samtidig samarbejder destinationen med relevante interesseorganisationer såsom Dansk Erhverv, Dansk Kyst- og Naturturisme, Erhvervshuse og -råd, andre destinationer m.fl.

Igangværende projekter

Afsluttede projekter

Nymindegab Strand
Vækst og værdiskabelse
Familie hygge i feriehuset med udsigt
100% Bæredygtigt feriehus
Strand i Destination Vesterhavet
Etablering af Destination Vesterhavet
Henne Mølle Å Badehotel
Kickstart (reframe og mersalg)

Hovedparten af udviklingsprojekterne er støttet af: Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Projekterne er eller har været delvist finansieret af følgende organisationer: Grøn Vækst, Region Midtjylland, Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune, Den Europæiske Socialfond og Den Europæiske Regionalfond. 

Vibeke Birk Tiedermann

Marketing & udviklingschef

vibeke@visitvesterhavet.dk

Mobil:+45 21291523

Charlotte S. Østergaard

Projektleder

charlotte@visitvesterhavet.dk

Mobil:+45 24422994

Lisbeth Jensen

Projektleder

lisbeth@visitvesterhavet.dk

Mobil:+45 4010 8746

Social Media: