Stadil Kirke

Romansk kor og skib (granitkvadre) med sengotiske tilbygninger: våbenhus mod nord og tårn mod vest (med tilbygget trappetårn). I skibets sydmur er indsat en billedkvader (skægget mandshoved med kronelignende prydelse) og en kvader med indskrift (uden klar mening).

I korets nordside en utydelig indristning (fugl eller dyr). Kirken har meget rigt inventar: Det romanske kvadermurede alterbord dækkes af et overdådigt udskåret panel i senrenæssance fra omkring 1625. Altertavlen, hvis brede midterfelt er et af de berømte "gyldne altre" fra omkring 1200 (den tronende Kristus omgivet af 14 mindre felter med scener fra barndomshistorien samt apostle, evangelistsymboler og engle).

Lille sengotisk messeklokke på oprindelig plads i en af korets tagbjælker. I koret står en sengotisk degne- og præstestol (muligvis den oprindelige skriftestol) og en træfont i senrenæssance (benyttes ikke). Mellem skib og våbenhus er der en interessant dørfløj (senromansk) med arkadefelter på indersiden. Ved tårnets vestside en romansk piscina (granitkumme med afløb), hvor alterkarrene kunne vaskes).

Mindesten på kirkepladsen for stænderdeputeret i den jyske stænderforsamling, Ole Kirk (1788-1876) og politikeren J.C. Christensen (1856- 1930), som var lærer og degn i Stadil fra 1886-1901).