©  Foto:

Stadil Kirke

Stadil Kirke er formentlig fra år 1200, og er en helt unik middelalderkirke beliggende mellem store plantager, fjordlandet, klitter samt Vesterhavet. Stadil Kirke har som en af de få kirker i Danmark, et helt unikt alterforntale, som er gyldent fra omkring 1200-tallet. Dette er en af de eneste bevarede alterudsmykninger fra romansk tid. Derfor er Stadil Kirke helt klart et besøg værd!

Stadil Kirke er opført omkring år 1200, og har en romansk kor samt skib af tilhuggede granitsten. I skibets sydmur er der indsat et billedkvader, samt en kvader med indskrift.

Koret i Stadil Kirke domineres af en raritet, og kaldes det gyldne alter. Det er kun få danske landsbykirker, hvis alterfrontale er gyldent. Dette er den eneste bevarede alterudsmykning fra romansk tid. Alterfrontalen i Stadil er fra omkring 1200-tallet, og består af 14 forskellige udsmykkede felter, som viser Jesu Kristus omgivet af scener fra barndomshistorien, samt apostle, evangelistsymboler og engle.

Døbefonten er af granit, som stenmesteren har stået for. Ved siden af står den ottekantet renæssancefont af træ med himmel fra cirka 1650. Kirkebænkene er også renæssancearbejde, og det samme er den store prædikestol med udsmykket lydhimmel.

Døren til våbenhuset er af samme alder som kirken selv, og derfor en af de ældste kirkedøre i Danmark. Ind ad denne dør har gået mange kendte personligheder, såsom digterpræsten Kaj Munk samt lærer I.C. Christensen, som senere blev politiker og statsminister.

 

Find mere information på Stadil Kirkes hjemmeside