©  Foto:

Henne Kirke

Henne Kirke blev opført i 2. halvdel af 1100-tallet, antagelig af Ribe-bispen Elias, som ejede Hennegård, et biskoppeligt gods indtil reformationen. Kirken har en spændende historie, som afspejles både indvendig og udvendig. 

Henne Kirke er beliggende på en svag højning ved Filsø.

Sognet nævnes første gang i 1291, og der fandtes allerede i 1154 en biskoppelig hovedgård i Henne af Ribe-bispen Elias. Det romanske kor og skib blev forlænget både i øst og vest allerede omkring år 1300, og våbenhus samt tårn blev tilføjet i 1400-tallet.

Oprindeligt havde kirken bjælkeloft, og den del blev overhvælvet omkring 1500-tallet. Det højeste punkt i kirken findes under skibets midte, hvoraf der er jævnt fald mod øst og syd. Omkring kirkegården er den omgrænset af gamle græsgroede diger. På kirkegården kan I blandt andet finde gamle gravsten fra druknede og ilanddrevne søfolk.

Våbenhus og tårn blev formodentlig opført engang i 1400-tallet. I 1910 afslørede en prøveafdækning af vægge og hvælv kalkmalerier fra to perioder. Det første er fra omkring 1500-tallet, og det andet er fra omkring 1776 og er to våbenskjolde.

Henne Kirke omfatter desuden også rigt inventar, som bemærkelsesværdige stykker, ejendommeligst er alterbordnet med tre malerier af katolske officerer fra Kejserkrigen i 1927-29. Kirkens grundstamme er en næsten komplet middelalderlig møblering. Den omfatter blandt andet den romanske døbefront.

Kirkens altertavle består af sengotiske fløjaltertavle fra omkring 1500-tallet, og har siden da oplevet flere renoveringer.

Prædikestolen er fra 1973, og er skænket af Hartvig Staverskov, Hennegård.

 

Find mere information om kalender samt mere på Henne Kirkes hjemmeside