©  Foto:

Janderup Kirke

Janderup Kirke er beliggende i engene ved Varde Å. Af og til under stormflod har havvand oversvømmet kirkegården. Romansk kirke med tårn og sakristi fra senmiddelalderen. Hvælvene har kalkmalerier af Liljemesteren.

Janderup kirke er en romansk kirke med kalkmalerier af den berømte Liljemester beliggende tæt ved Varde Å, og kirkegården har flere gange været oversvømmet så stenene væltede. Nær kirken ligger den gamle ladeplads og den tidligere færgegård, Skipperhuset. Tilsammen danner de tre et billede af tidligere tiders ladepladsmiljøer. ’Den røde koks høj’ på kirkegården er efter sigende navngivet efter en henrettet morder, der er begravet i højen sammen med pestofre.

Kirkens kor og skib er romanske, sakristiet og tårnet fra senmiddelalderen. Der har tidligere været et våbenhus på hver side af skibet, det sidste blev nedrevet i 1916.

Den gamle ladeplads ved kirken var tidligere Varde købstads nærmeste udskibningssted, og var en af de vigtigste udførselshavne for blandt andet jydepotter. Den lille bevarede klynge af kirke, kro og ladeplads giver et enestående indtryk af miljøet omkring det tidligere fragtcentrum. I kirkegårdens sydvesthjørne er en lille låge, som blev benyttet af folk, der skulle have hurtig adgang til og fra Skipperhuset og ladepladsen vest for kirken.

Liljemesterens kalkmalerier

Kirkens kor og skib er smykket med kalkmalerier fra senmiddelalderen. I skibet, som er dekoreret af den berømte Liljemester, ses bl.a. malerens karakteristiske liljedekorationer med franske liljer over trekanter med tre hjerteformede blade, der mødes i en ring. Korets malerier, blandt andet geometriske rosetter, er af en anden maler. Kalkmalerierne blev fremdraget i 1936 og restaureret i 1980.

Kirken rummer en del interessant træarbejde, herunder en meget smuk og detaljeret renæssancealtertavle fra 1645. Altertavlen, der er lavet på Jens Olufsens værksted i Varde, er mere end fire meter høj. Storfelterne flankeres af dydehermerne Troen, Håbet, Kærligheden, Retfærdigheden, Klogskaben og Styrken. Topfeltet flankeres af Mådeholdet og Kyskheden. I nicherne ses figurer af Markus og Lukas og som spir Mattæus og Johannes. På toppen, omkranset af buttede barnefigurer, står Kristus med sejrsfanen og træder på Døden, i form af en knokkelmand og Djævelen, der er fremstillet som en slange.

Altertavlemalerierne af Nadveren og Bønnen i Getsame fra 1600-tallet er tilskrevet Sten Adamsen og Hans Jensen (eller Bølling) fra Ribe. Tilfangetagelsen på det søndre sidefelt fra 1858 er af E.H. Seidelin. I topfeltet ses Korsfæstelsen efter stik af Crispin de Passe. Fra Jens Olufsens værksted stammer også fontehimlen fra 1652 med Helligåndsduen og Kristi dåb med de 12 apostle og teksten ”Lad de smaa Børn komme til mig”.

 

Find mere information på Janderup Kirkes hjemmeside.