©  Foto:

Vedersø Kirke

Vedersø Kirke er en Vestjysk kirke fra omkring år 1150. Kirken er en solid kirke, bestående af et romansk kor og skib med udbygninger. Vedersø Kirke tiltrækker hvert år flere tusind turister for at besøge den tidligere digter og præst Kaj Munks grav, samt mindeplade på sideskibets østmur.

Vedersø Kirke er et solidt granitfunderet Vestjysk kirke fra omkring 1150. Selve skibet er opbygget på en skråkantsokkel, mens korets sokkel har fået tilføjet en karnis, der er en gesims med s-formet profil. Engang var der to tilbygninger på sydsiden, hvor den østlige stadig eksisterer.

Kirkens tårn mod vest har to toptinder og fire fodtinder, hvor størstedelen er opført af munkesten fra middelalderen. Indgang til kirken sker gennem våbenhuset, hvor der i hjørnet findes en døbefont fra 1915.

Når man bevæger sig længere ind i kirken, ses der over døren et tumpanon. Her fremtræder der figurer af et hjulkors og to løver, mellem dem står et menneske med tre ben. Hjulet, der omslutter det kristne kors er et soltegn. Selve solen symboliserer frugtbarhed.

På nordmuren til højre for døren ses Odins søn Vidar, som har givet navnet til Vedersø. Det skyldes at Kaj Munk godt kunne lide historien om den tavse Vidar, og derfor overførte det til den fåmælte vestjyde.

Kirkens prædikestol har en lydhimmel, og er dekoreret med billedfelter, der i siderne er indrammet af to søljer. Kirkeskibet er hængende over midtergangen, og hedder ”Hvide Sande”. Den smukke skibsmodel er bygget af, og skænket til Vedersø Kirke omkring år 1925, af lærer ved Vedersø skole, Jens Peter Fjelking.

På sideskibets østmur hænger en plade med Kaj Munks yndlingssalme: ”Jeg venter dig Herre Jesus, til dom”. Under indskriften står der: ”Med denne salme mindes Vedersø menighed præsten Kaj Munk”.

Netop dette tiltrækker hvert år tusindvis af turister, som ønsker at besøg Kaj Munks grav ved den østlige kormur.

 

Find mere information på Vedersø Kirkes hjemmeside