©  Foto:

Nr. Bork Kirke

Opført omkring 1200. Kirken er indviet til Sct. Anna. Altertavle og prædikestol fra omkring 1600. Herskabsstole fra 1652. Ole Borch (død 1690), kendt læge og legatstifter (Borchs Kollegium i København) er født i sognets gamle præstegård.

Kirken er åben på hverdage, når graveren er tilstede.

I 1996 er kirken blevet gennemgribende restaureret.