skip_to_main_content

Nr. Bork Kirke

Opført omkring 1200. Kirken er indviet til Sct. Anna. Altertavle og prædikestol fra omkring 1600. Herskabsstole fra 1652. Ole Borch (død 1690), kendt læge og legatstifter (Borchs Kollegium i København) er født i sognets gamle præstegård.

Kirken er åben på hverdage, når graveren er tilstede.

I 1996 er kirken blevet gennemgribende restaureret.