©  Foto:

Egvad Kirke

Kor og skib er en romansk bygning fra ca. 1200. Tårn og våbenhus fra slutningen af gotisk tid. Ved restaureringen i 1931 afdækkedes rester af kalkmalerier, som blev overdækket igen.
 Alterbordet af munkesten er udført med en oprindelig dækplade i granit. Nu dækker et træpanel i renessancestil. Altertavlen er fra ca. 1625 og har evangelistbilleder i fire cirkler, øverst Kristus som trøsteren. Alterkalken er fra 1727 og bærer våben- og navnetræk fra Selio Müller til Lønborggård. Alterstagerne er fra 1600-tallet. Døbefonden er en granitfond med båndslyng, arkader og bægerblade. Dåbsfadet er fra 1550-75 med bebudelsesscene i bunden. Prædikestolen er fra ca. 1600 og har relieffer af de fire evangelister. De gamle stolegavle har udskårne akantusblade, rosetter og ruder eller skæggede mandshoveder. Udskåret indskrift: "Maren Pers", Per Andersen i Tarem lad des stol giør "kiersten lørens Anno 1578". Mindetavle over 2 faldne på Dybøl i 1864.