©  Foto:

Nørre Omme Kirke

En typisk middelalderkirke opført omkring 1150 af tilhuggede granitkvadre og tækket med bly. I middelalderen er der til skibets vestende bygget et blytækket tårn. Ved den nordlige indgang er tilbygget et våbenhus, hvis mure er opført af både kvadre og brændte sten og tækket med tegl. Det gamle stenalter fra kirkens første tid findes stadig, men har siden 1622 været beklædt med et træpanel. På alterfoden fire våbenskjolde;til venstre:Skramslægtens, derefter Lnageslægtens, Krabbeslægtens og Ulftandslægtens. Fra disse adelsslægter nedstammer Brejninggårds daværende ejer Gunde Lange og hans hustru Anna Krabbe. Alterbilledet forestiller Kristi Himmelfart. Prædikestol og lydhimmel fra 1622. Døbefonten(romansk granitfont) lige så gammel som kirken. I koret er et oprindeligt vindue blevet forsynet med et smukt glasmaleri ligesom i tårnets vestvindue.