Et par som går ved vesterhavet på en bro på en smuttur

Ture på egen hånd

Foto: Flying October

Tag ud på opdagelse, og nyd den rå og varierede natur ved Vesterhavet. På siden her finder I ture, som I kan udforske, på egen hånd.

Liste
Kort

Skallingen og Langli – den nordligste ø i Vadehavet

Få steder i Danmark finder man et så stort og uberørt landskab som her. Halvøen, Skallingen, har 2000 ha enestående natur, og er en del af Nationalpark Vadehavet.  Mod vest ligger klitterne, der besky...

Læs mere
Nymindegab / Gammelgab
Foto: VisitVesterhavet

Nymindegab / Gammelgab

Fra Nymindegab og Gammelgab Strand kan man gå ad de mange trampestier langs Nymindestrømmen og opleve et storslået landskab med især en spændende botanik.

Læs mere
Brejning Egekrat
Foto: UDKANT

Brejning Egekrat

På en vandretur i Brejning egekrat vest for Videbæk kan man opleve en smuk og karakteristisk natur og samtidig få en fornemmelse af, hvordan Vestjyllands skove har været brugt gennem mange hundrede år...

Læs mere
Blåvandshuk
Foto: VisitVesterhavet

Blåvandshuk

Et besøg ved Danmarks vestligste punkt Blåvandshuk er en oplevelse. Her er det store fyrtårn med til at give området sit særpræg. Hvis man er fugleinteresseret, er der meget gode iagttagelsesmulighede...

Læs mere
Filsø
Foto: Thomas Høyrup Christensen

Filsø

Denne smukke sø er beliggende i Vestjylland, tæt på Henne. Filsø byder på et flot naturområde, et rigt plante- og dyreliv samt spændende fortællinger om søens fortiden.

Læs mere
Svanesøen i Ølgod
Foto: Karsten Madsen

Svanesøen i Ølgod

Rugende knopsvaner har givet navn til Svanesøen. Svanen er Danmarks tungeste fugl, hannerne kan veje helt op til 16 kg og et vinge fang på over 2 meter.

Læs mere
Ulvedalen i Bjørslev Plantage
Foto: VisitVesterhavet

Ulvedalen i Bjørslev Plantage

Få steder i Vestjylland kan man opleve en slugt som Ulvedalen i Bjørslev Plantage. Kun ganske få skridt fra parkeringspladsen skuer man ud over landskabsformationer, som is og smeltevand har efterladt...

Læs mere
Houvig Fæstningen
Foto: VisitVesterhavet

Houvig Fæstningen

3,8 km nord for Søndervig ligger et af de vigtigste tyske fæstningsanlæg i Danmark fra 2. verdenskrig.

Læs mere
Grærup Langsø
Foto: Diana Parkhouse

Grærup Langsø

Krondyret er Danmarks største landpattedyr. Man skal være heldig og meget stille, hvis man på egen hånd går ud for at finde krondyrene. Men der er sikre steder, hvor krondyrene i stort tal færdes frit...

Læs mere
Hindø
Foto: UDKANT

Hindø

Hindø er en fredet ø på 70 ha som ligger i Stadil Fjord, nord for Rinkøbing. Man kan parkere ved broen til øen og derfra tage den afmærkede rute, som går øen rundt.

Læs mere
Momhøje Naturcenter
Foto: VisitVesterhavet

Momhøje Naturcenter

Tilbyder natur- og aktivitetsoplevelser for alle. Her er naturlegeplads, handicapsti, vandrestier, ridesti, mountainbikerute, faste orienteringsposter, grillpladser, teltplads, shelters, hovedbygning ...

Læs mere

Kysten fra Nymindegab til Blåvands Huk – Atlantvolden

På denne kyststrækning ses nogle af de mest imponerende klitlandskaber i Danmark. Bag de brede og meget fine badestrande ligger store klitrækker, der strækker sig langt ind i baglandet. 

Læs mere
Ringkøbing Fjord
Foto: VisitVesterhavet

Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord er med sine ca. 300 km2 den største af de vestjyske fjorde. Vi synes også den er den smukkeste... Fjorden er en lavvandet brakvandsfjord, som er omgivet af store strandenge, især ved ...

Læs mere
Skjern Å
Foto: VisitVesterhavet

Skjern Å

Skjern Å er Ringkøbing-Skjern Kommunes stolthed. I dette storslåede naturområde har du gode muligheder for at gå en lang tur, fange en stor laks eller sejle i kano.

Læs mere
Skjern Enge
Foto: VisitVesterhavet

Skjern Enge

Skjern Enge ligger mellem Skjern og Tarm på strækningen fra Borris til Ringkøbing Fjord. Det er et naturområde på 2200 ha, hvoraf det meste er enge, vådområder, søer, Skjern Å, Omme Å og Gundesbøl Å.

Læs mere
Trækfærgerne i Skjern Enge
Foto: VisitVesterhavet

Trækfærgerne i Skjern Enge

Skjern Enge er et fantastisk naturområde, som er særdeles publikumsvenligt, også for folk i kørestole. Her findes trækfærger, hængebroer og udsigtstårne, hvorfra man kan observere de mange fugle.

Læs mere
Blåbjerg Plantage
Foto: VisitVesterhavet

Blåbjerg Plantage

Blåbjerg Plantage har næsten overalt præg af sandflugt og byder på spændende natur med klitter, kystskrænter, "bjerge", hede, egekrat og plantage. Man kan endvidere være heldig at se noget af det kron...

Læs mere
Borris Hede
Foto: Jørn Deleuran

Borris Hede

Borris Hede er, med sine 4720 ha, Danmark største samlede hedestrækning og her lever masser af spændende dyr og planter. Stedet anvendes af det danske forsvar til skydeterræn.

Læs mere
Varde Å
Foto: VisitVesterhavet

Varde Å

Varde Å er en af Danmarks længste vandløb og er beliggende i den smukke, vestjyske natur. Der er gode muligheder for at fiske i åen og for at nyde det flotte og rige dyreliv.

Læs mere
Tipperne
Foto: VisitVesterhavet

Tipperne

Er du naturinteresseret? Og måske specielt i fugle? Så må du tage en afstikker til Tipperne, som er en halvø i den sydlige del af Ringkøbing Fjord.

Læs mere
Karlsgårde Sø
Foto: VisitVesterhavet

Karlsgårde Sø

Karlsgårde Sø ligger tæt på Sig øst for Varde. Den 80 ha store sø er en af de største i området. Søen er kunstig og ikke særlig dyb. Den blev etableret i forbindelse med Karlsgårdeværket, Danmarks næs...

Læs mere
Værnengene
Foto: VisitVesterhavet

Værnengene

Værnengene er den sydlige del af tipperhalvøen i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Naturen er fredet, og området er et sandt paradis for fugle året rundt.

Læs mere
Området ved Nørholm
Foto: Karsten Madsen

Området ved Nørholm

Varde Å gennemskærer Nørholm Gods, der rummer flere fredede landskabstyper som indlandsklitter, heder, enge, moser og overdrev.

Læs mere
Bagges Dæmning
Foto: VisitVesterhavet

Bagges Dæmning

I 150 år har resterne af Bagges Dæmning ligget hen som et minde fra et mislykket afvandingsprojekt i den nordlige ende af Ringkøbing Fjord, indtil Ringkøbing-Skjern Kommune i 2016 opførte to broer og ...

Læs mere
Hanssinelund
Foto: Karsten Madsen

Hanssinelund

Et fint stisystem som leder dig igennem den hyggelige digterlund i Ølgod Byskov. I begyndelsen af 1900-tallet anlagde ægteparret Nielsen et privat lyst anlæg med mindesmærker af store kendte digtere, ...

Læs mere
Lønborg Hede
Foto: VisitVesterhavet

Lønborg Hede

I Vestjylland finder du denne smukke hede. Lønborg Hede er fredet på grund af sin vilde og uberørte natur. Et fantastisk sted til en dagsudflugt.

Læs mere
Ølgod Byskov
Foto: Karsten Madsen

Ølgod Byskov

Om du vil lufte hund i hundeskoven, følge et velanlagt track på mountainbikeruten, gå en poetisk runde i Hanssinelund, lære om skovens tilblivelse på Historiestien, eller bare følge naturens veje – så...

Læs mere
Stien rundt om Ølgod
Foto: Karsten Madsen

Stien rundt om Ølgod

I Ølgod er der anlagt en skøn rute på 9 kilometer rundt om byen. Stien er i god stand og størstedelen af ruten er belagt med asfalt, resten med grus og stenmel. Om du vil løbe eller gå, cykle eller sl...

Læs mere

Historiestien rundt om Ølgod Byskov

Historiestien er en sti på ca. 6 km. som går rundt om Ølgod Byskov. På turen er der 13 stoppesteder, som fortæller om skovens tilblivelse, flora og fauna, gravhøje, om de personer som skabte området, ...

Læs mere

Vandhaverne & Den Grønne Korridor i Skjern

Tag på besøg i Vandhaverne og få en oplevelse ud over det sædvanlige. Vandhaverne er en del af Den Grønne Korridor, som smyger sig langs Kirkeåen ind gennem Skjern. I korridoren kan i følge et stisyst...

Læs mere
Naturuniversitet ved Starup
Foto: Varde Fotoklub

Naturuniversitet ved Starup

Omgivet af smuk natur, finder man Naturuniversitetet. Stedet byder på overnatning enten i shelter eller i medbragt telt og man får en fornemmelse af at blive et med naturen. Naturuniversitetet er også...

Læs mere
Hover Å Dalen
Foto: VisitVesterhavet

Hover Å Dalen

Hover Å Dalen tilbyder en historisk naturoplevelse i et stort og smukt område i Vestjylland. Gå en tur på de gode ruter og oplev attraktioner fra fortiden og et rigt dyre- og planteliv.

Læs mere
Kvie Sø
Foto: Karsten Madsen

Kvie Sø

Kvie Sø, som ligger lidt nord for Ansager er fredet og ca. 30 ha stor. Det er en næringsfattig sø, hvorfor der i søens klare vand vokser sjældne planter, f.eks. Gulgrøn Brasenføde.

Læs mere
Horne Vikingelund
Foto: VisitVesterhavet

Horne Vikingelund

Vikingelunden er omkranset af fantastisk natur med både skov og sø. I skovens hjerte findes en stor lysning med en lækker grillhytte med tilhørende borde og bænke til 30 personer.

Læs mere
Ansager Søpark
Foto: Karsten Madsen

Ansager Søpark

Tidligere lå der et dambrug på stedet, men det er nu nedlagt og erstattet af tre søer. Rundt om søerne og langs Ansager Å, er der anlagt et stisystem.

Læs mere
Ansager Å
Foto: Karsten Madsen

Ansager Å

Ansager Å snor sig naturskønne omgivelser omgivet af eng og krat. I og ved åen er der et rigt dyreliv -vandstær og isfugl er hyppige vintergæster, gråænder og fiskehejre træffes hele året.

Læs mere
Vrøgum Kær
Foto: VisitVesterhavet

Vrøgum Kær

Vrøgum Kær er et naturområde, der består af pilesump og pilekrat i mosaik med overgangsfattigkær og den meget sjældne naturtype for det vestjyske, ekstremrigkær. Kæret har tidligere været ekstensivt a...

Læs mere
Vest Stadil & Stadil Fjord
Foto: VisitVesterhavet

Vest Stadil & Stadil Fjord

Ved fjordene kan man opleve det store, åbne vestjyske landskab med dets helt fantastiske fugleliv. Forår og efterår raster titusindvis af gæs og ænder på træk. Om sommeren svæver den sjældne rørhøg la...

Læs mere
Varde Ådal
Foto: Ole F. Gudmundsen

Varde Ådal

Varde Ådal er en helt unik og fantastisk naturperle, som strækker sig langt ind i det Sydvestlige landskab. Ådalen er et smukt ensartede beskyttet område, som er helt uforstyrret af byens larm og trav...

Læs mere
Guldsmedesøen i Ølgod
Foto: Karsten Madsen

Guldsmedesøen i Ølgod

Guldsmedesøen fik sit navn i 2018 - i søen er der nemlig fundet en sjælden guldsmed, en grøn mosaikguldsmed, som nu lægger navn til søen.

Læs mere
Området ved Letbæk
Foto: Karsten Madsen

Området ved Letbæk

Det rekreative naturområde byder på et kørestolsbruger tilgængeligt madpakkehus med plads til 30 – foruden ved et børnebord til 6. Plænen foran madpakkehuset indbyder til fri leg.

Læs mere
Larsens Skov
Foto: VisitVesterhavet

Larsens Skov

Der er frugttræer og bærbuske, og du må plukke til eget forbrug – allerede her skiller Larsens skov sig ud fra mængden. Skoven på knap 4.000 kvadratmeter har et væld af gemmesteder, som indbyder til l...

Læs mere
Nysø
Foto: Karsten Madsen

Nysø

Nysø tæt ved Varde er et fantastisk sted at opleve naturen, for eksempel med en svømmetur i søen, en hyggelig vandretur eller en overnatning på shelterpladsen.

Læs mere
Pølmose & Lillesø
Foto: Karsten Madsen

Pølmose & Lillesø

Pølmose er en Hedemose og helt frem til 1960'erne blev der gravet tørv i mosen. Mosen rummer nu et uforstyrret plante- og dyreliv og rundt om mosen er der anlagt en 2,5 km. lang natursti, som byder på...

Læs mere
Brinkerne
Foto: Varde Kommune

Brinkerne

Dejligt naturskønt område med sø og stier. På stedet er der borde og bænke, hvorfra i kan nyde udsigten. Der er også et lille madpakkehus, hvor der er mulighed for at grille/lave bål.

Læs mere
Kyst til Kyst Stien
Foto: VisitVesterhavet

Kyst til Kyst Stien

Uanset om du er en erfaren vandrer der over et par dage tager hele vandreruten på 130 km fra Blåvandshuk til Vejle, eller om du prøver kræfter med kortere segmenter og blot tager den del af ruten, som...

Læs mere
Danmarks vestligste punkt
Foto: VisitVesterhavet

Danmarks vestligste punkt

Velkommen til Danmarks mest populære kystferieområde længst mod vest med Naturpark Vesterhavet og den nordligste del af Nationalpark Vadehavet. 50 kilometer sammenhængende hvide og brede sandstrande v...

Læs mere