Vrøgum Kær

Foto: ProVarde
Attraktioner
Naturområder
Adresse

Filsøvej

6840 Oksbøl

Kontakt

Vrøgum Kær er et naturområde, der består af pilesump og pilekrat i mosaik med overgangsfattigkær og den meget sjældne naturtype for det vestjyske, ekstremrigkær. Kæret har tidligere været ekstensivt afgræsset, men har i en årrække været under tilgroning.
Området er højt værdisat og er et specielt værdifuldt landskab som “trædesten” mellem andre naturområder. Efter Danmarks Naturfonds overtagelse er der igen kommet afgræsning i kæret og rydning af opvækst.

Adresse

Filsøvej

6840 Oksbøl

Måske også interessant for dig:

Sidst opdateret af
Destination Vesterhavet, VisitWestDenmark