©  Foto:

Borris Hede

Borris Hede er, med sine 4720 ha, Danmark største samlede hedestrækning og her lever masser af spændende dyr og planter. Stedet anvendes af det danske forsvar til skydeterræn.

Hedens lyngarealer brydes af Omme Å-dalen, plantager og selvsåede pil og fyr. De sidstnævnte gør skade på lyngen og bortryddes derfor med mellemrum. Brandbælter trækker deres striber på kryds og tværs og skal hindre, at eventuelle brande tager et uønsket omfang. For botanikere er der meget at iagttage, idet der findes mange sjældne planter. Dyrelivet er et kapitel for sig. En række sjældne fugle som hjejle, stor tornskade, rørdrum og blå kærhøg yngler her.