©  Foto:

Ringkøbing Fjord

Ringkøbing Fjord er med sine ca. 300 km2 den største af de vestjyske fjorde. Vi synes også den er den smukkeste... Fjorden er en lavvandet brakvandsfjord, som er omgivet af store strandenge, især ved Tipperne og Værnengene.

Fjorden har altid været livsgrundlaget for fugle, fisk og mennesker – den rummer stadig nogle af Danmarks vigtigste fuglelokationer. Derfor er der også store dele af områderne omkring fjorden som er naturfredet. Fiskeriet i fjorden har siden tidernes morgen været mange familiers indtægtskilde, men det er den ikke længere. Dog er der stadig mange fritidsfiskere som fisker i den skønne natur som omringer fjorden.