Visitvesterhavet

Karlsgårde Sø

Karlsgårde Sø er beliggende i naturskønt område og er en del af Varde Å systemet. Fiskekortet gælder også for Holme Kanal og Ansager Kanal.

Salg af fiskekort:

Dagli' Brugsen,
Vardevej 33, Sig
75 26 41 99

Tambours Have
Bredmosevej 21
Nordenskov
75 29 83 24

Ved køb af dag- eller årskort kan der fiskes i søen og i Ansager kanal ca. en km nedstrøms for Ansager by til sammenløb med Holme kanal. I Holme kanal kan der fiskes fra ca. en km nedstrøms for Hostrup by til udløb i Karlsgårde Sø. Der kan fanges laks, havørred, bæk- og regnbueørred, gedde, karpe, brasen og skalle.

Sådan er reglerne:

Der er fangstbegrænsning på tre fedtfinnefisk (laks, havørred, bækørred og stalling) pr. dag og en gedde pr. dag. Der må altså kun hjemtages en gedde pr. døgn fra Karlsgårde Sø ­og kun en gedde mellem 50 og 75 cm. Det indebærer, at alle gedder under 50 cm og over 75 cm skal genudsættes.

I Karlsgårde Sø er det tilladt at fiske med to stænger, idet den ene dog skal benyttes til fiskeri efter agnfisk.

Regler for fiskeri med karpekort:

 • Karpekortet gælder kun for fiskeri i Karlsgårde Sø.
 • Karpekortet gælder kun fiskeri efter fredfisk.
 • Eventuel fangst af gedder, laks og ørreder skal genudsættes.
 • Karper skal genudsættes på fangststedet.
 • Karpekortet giver tilladelse til fiskeri med tre stænger.
 • Udlægning af tackler fra båd skal begrænses til et minimum.
 • Der skal bruges afkrogningsmåtte under karpefiskeri.
 • Sackning: Sack må kun benyttes om natten.
 • Overnatningstelte og lignende må ikke placeres til gene for andre.
 • Forfodring: Der må maksimalt bruges et kg pr. stang pr. døgn.
 • Det er et krav, at der fiskes med bagbly.

Har du et årskort til Sydvestjydsk Sportsfiskerforenings vandløb eller årskort til Karlsgårde Sø, gælder det også som et karpekort.