©  Foto:

Varde Ådal

Varde Ådal er en helt unik og fantastisk naturperle, som strækker sig langt ind i det Sydvestlige landskab. Ådalen er et smukt ensartede beskyttet område, som er helt uforstyrret af byens larm og travlhed.

De brede enge langs Varde Å strækker sig fra udløbet i vest ind mod Varde, hvor engarealerne helt ned til åen er bebyggede. På begge sider af ådalen ligger landsbyerne tæt med de yderstliggende og formentlig ældste gårde placeret langs 5-meter koten, hvor de er så tæt på åen som muligt, men i sikkerhed for de tilbagevendende oversvømmelser.

Varde ådal ligger skåret ind i landskabet mellem to bakkeøer, og flankeret af mindre ådale omkring de tilløbende åer og vandløb. Varde Ådal er fremtrædende i landetkskabet, og de står i stærk kontrast til bakkeøerne som ligger meget tæt på hinanden.

Varde Ådal er en del af Vadehavet, og ådalen er den eneste som ikke er beskyttet af diger eller sluser. Dermed har det regulerende åløb stor betydning for ådalens naturmæssige og landskablige kvaliteter.

Det er rækken af bygninger og ikke det enkelte hus, der er væsentlig i denne sammenhæng, som afgrænsning af den åbne, ubebyggede ådal. Mest markant er dette på nordsiden ved Janderup og Billum samt ved Kjelst, hvor den karakteristiske bebyggelse fortsættes ud mod Ho Bugt.

Mod syd ligger landsbyerne Alslev, Vibæk, Hostrup, Kokspang og Kravnsø, der har samme karakteristiske træk, dog orienteret mere mod de tilløbende vandløb, Alslev Å, Hostrup Bæk og Kokspang Bæk end mod selve Varde Å. Også Sct. Jacobi Kirke i Varde samt landsbykirkerne i Billum, Janderup, Alslev og Hostrup er tydelige pejlemærker langs Ådalen.

Varde Ådal er et helt unikt område i den Vestjyske natur.