Varde Å

Varde Å er en af Danmarks længste vandløb og er beliggende i den smukke, vestjyske natur. Der er gode muligheder for at fiske i åen og for at nyde det flotte og rige dyreliv.

 

Varde Å

Varde Å strækker sig fra Ansager til Ho Bugt. Åen er Danmarks fjerde længste vandløb. Strækningen er i alt ca. 40 km.  Den nederste 10 km lange strækning er tidevandszone. Fiskeriet her er bedst, når vandet falder i Ho Bugt. Nedre del er med åbne, græsklædte vidder med rigt fugleliv åen er blevet udpeget som et EU-habitatområde.