©  Foto:

Skjern Å

Skjern Å er Ringkøbing-Skjern Kommunes stolthed. I dette storslåede naturområde har du gode muligheder for at gå en lang tur, fange en stor laks eller sejle i kano.

I Skjern Å-dalen er der i dette århundrede blevet gennemført store indgreb i naturen. Efter en række isolerede forsøg på at bygge diger og dermed regulere åen gennem de sidste 100 år, blev der i 1960’erne udført et meget stort afvandingsprojekt. De slyngede å-løb blev lagt i inddigede kanaler, og der blev bygget pumpestationer, som skulle føre vandet væk fra å-dalen. 4000 ha eng og sump blev omdannet til agerjord, hvilket dengang var en mangelvare. Fugtige enge, høstakke og kreaturer blev afløst af produktive kornmarker og landbrugsmaskiner.

Men i dag – godt 50 år efter – er der igen enge og vådområder. Skjern Å Naturprojektet omfatter ca. 2200 ha eller ca. halvdelen af det område, der blev afvandet i 1960’erne. Projektet i hele Skjern Å-dalen er Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt og påbegyndtes i 1999 – efter mange års planlægning – og afsluttedes i 2003. Denne genopretning har resulteret i et enestående naturområde af international betydning og har som det eneste danske naturområde modtaget den europæiske pris: Europa Nostra, fordi der er skabt gode vilkår for natur og dyreliv, både til gavn for dyr og mennesker.

3 af pumpestationerne er – gennem Real Danias projekt ”Stedet Tæller” blevet omdannet til arbejdende pumpestationer. Projektet handler om at forbedre oplevelsesmulighederne og tilgængeligheden. Det er Pumpestation sydøst mellem Tarm og Lønborg, som er blevet udstyret med en udsigtsplatform; Pumpestation Øst har fået en tilbygning på taget og Pumpestation Nord har fået elevator til udsigtstårnet og handicaptoilet. Mindre arkitektoniske indgreb viser, hvordan et klassisk fysisk, industrielt element – pumpestationen – kan omdannes og få ny betydning og dermed kaste lys over yderområdernes særlige potentialer – vise nye veje til en positiv udvikling af områderne uden for de større byer i Danmark.