Visitvesterhavet

Filsø

Denne smukke sø er beliggende i Vestjylland, tæt på Henne. Filsø byder på et flot naturområde, et rigt plante- og dyreliv samt spændende fortællinger om søens fortiden.

Filsø

Filsø har tidligere været Danmarks næststørste sø med et areal på over 2000 hektar. I midten af 1800-tallet begyndte inddæmningen. Søen skrumpede gennem de næste hundrede år for at ende på kun 45 hektar. Området er siden fredet og vandstanden blev hævet i 1990erne og søen er næsten fordoblet i areal. 

I august 2010 købte Aage V. Jensen Naturfond Filsø Avlsgods med henblik på at stoppe landbrugsdriften på de tidligere søarealer og i stedet genoprette søen. Den 2. juli 2012 blev der åbnet for vandet til Søndersø, og den 7. oktober 2012 blev søen markeret med en stor indvielse. Allerede i midten af oktober stod søen færdig.

Allerede nu tiltrækker den store sø mange forskellige fuglearter. Desuden vil plante- og dyrelivet generelt blive rigere.

Rundt om Filsø er der parkeringspladser og offentlige toiletter.