©  Foto:

Området ved Nørholm

Varde Å gennemskærer Nørholm Gods, der rummer flere fredede landskabstyper som indlandsklitter, heder, enge, moser og overdrev.

Nørholm Skov udgør et meget kuperet terræn, der gennemskæres af vandløb. En 3,5 km afmærket natursti går gennem skoven, der rummer områder med urørt skov. Stien forløber videre langs Varde Å. Syd for Sig ligger det fredede Sig Kapelbanke, hvor der tidligere har været kapel, begravelsesplads og hellig kilde.