©  Foto:

Hanssinelund

Et fint stisystem som leder dig igennem den hyggelige digterlund i Ølgod Byskov. I begyndelsen af 1900-tallet anlagde ægteparret Nielsen et privat lyst anlæg med mindesmærker af store kendte digtere, som i dag har navnet Hanssinelund.

Hanssinelund er en skov på cirka 2 ha., der blev plantet i årene 1909-1955 af Ølgod-boghandleren Hans Nielsen og hans kone Sine. Deraf navnet ”Hanssine”. I 1955 blev lunden skænket til Ølgod kommune, og i folkemunde kaldes den i dag for digterlunden.

I den hyggelige lund på Nørre Allé, nord for Ølgod Station leder et stisystem dig rundt til 12 forskellige mindesten for kendte digtere.
H.C. Andersen, Henrik Pontoppidan, Steen Steensen Blicher, Jeppe Aakjær og mange flere har alle fået hver deres mindesmærke i det lille lystanlag, hvor man ud over en dejlig vandretur også kan mindes de store danske digtere.