Blåvandshuk

Et besøg ved Danmarks vestligste punkt Blåvands Huk er en oplevelse. Her er det store fyrtårn med til at give området sit særpræg. Hvis man er fugleinteresseret, er der meget gode iagttagelsesmuligheder.

 

 

Fra hukket strækker Horns rev eller Djævelens Horn, som det kaldtes i gamle dage sig 30 km ud i havet.

Elsam opførte i sommerhalvåret 2002 verdens hidtil største havvindmøllepark vest for Blåvandshuk på den jyske vestkyst på Horns rev. Havmølleparken er placeret 14-20 kilometer ude i Nordsøen og er første del i en storstilet dansk satsning på udvikling af forureningsfri offshore vindenergi, som skal give svar på, om og i givet fald hvordan de ambitiøse mål i regeringens energiplan kan nås. Planen forudser etableringen af i alt 4.000 MW vindkraftkapacitet i de danske farvande inden år 2030.
Fra fyrets top er der en fantastisk udsigt over vindmølleparken. I den gamle fyrmesterbolig er der i dag indrettet en udstilling om havvindmølleparken.

På området findes desuden Blåvand naturcenter med udstilling om Vestkystnaturen. Udstillingen er åben hele sommerhalvåret, og der er fri adgang.