©  Foto:

Trækfærgerne i Skjern Enge

Skjern Enge er et fantastisk naturområde, som er særdeles publikumsvenligt, også for folk i kørestole. Her findes trækfærger, hængebroer og udsigtstårne, hvorfra man kan observere de mange fugle.

I Skjern Enge findes to trækfærger, hvor man ved egen hjælp kan komme over Skjern Å. Cyklen kan tages med ombord, så cykelturen kan fortsættes på den anden side.

I området omkring Pumpestation Nord kan du fortsætte til fods ud til Danmarks eneste floddelta, som er 6-8 kilometer bredt.

De to trækfærger går over to åløb, som omkranser den lille ø Kalvholm. Færgerne er placeret, så man har mulighed for at gå en tur på øen Kalvholm, som ellers er afskåret til alle sider af åen. Ved hjælp af en stålwire er det muligt at trække sig over de to åløb ved egen kraft.

Kong Hans’ Bro er en anden mulighed for at komme over åen. Det fortælles, at Kong Hans, som var konge af Danmark fra 1481 til 1513, i begyndelsen af 1513 var på vej til Aalborg, da hans hest styrtede i vadestedet over Skjern Å. Han og hans følge fortsatte til Aalborg, men kongen blev stadigt svagere og døde senere af det, der vel har været en lungebetændelse efter en tur i det kolde vand.