©  Foto:

Ansager Søpark

Tidligere lå der et dambrug på stedet, men det er nu nedlagt og erstattet af tre søer. Rundt om søerne og langs Ansager Å, er der anlagt et stisystem.

’Vild med Vilje’ er temaet for store dele af området, hvor græs og blomster får lov til at vokse frit.

I periferien af søen og langs åen er der ophængt 17 ugle- og falkekasser. Så hold godt øje med om der flytter eller er flyttet beboere ind i kasserne. Ridser efter ugleklør ved rede hullet, er et tegn på at fuglene har interesse og besøger i kasserne.