Gå til indhold
Mad servering fra Høfde 4

Indlandsturisme og fødevarer

Foto: Flemming Gernyx

Tidsperiode: 01.06.21-01.08.23

I sommeren 2021 fik Destination Vesterhavet, sammen med Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner, bevilliget projektmidler til at hjælpe udviklingen på indlandsturismen og fødevareområdet.

Projektet har til formål at fremme det kommercielle oplevelsestilbud mod turister, i destinationens landdistrikter og købstæder. Projektet skal styrke synliggørelsen af de største oplevelser. En søgning til disse vil på sigt bidrage til en større gæstespredning på tværs af destinationen. Indsatserne i projektet vil, på sigt, være med til at aflaste presset på kysterne i højsæsonen, som der er grundet de mange gæster og samtidig være med til at udbygge turismeøkosystemet inde i landet. Herudover kan projektet og dets indsatser bidrage til sæsonudvidelse - og på sigt helårsturisme i destinationen.

Projektet har to spor, som blev påbegyndt i efteråret 2021. Projektet kører frem til sommeren 2023.

Spor 1: Indlandsturisme

Formålet er at tiltrække gæster og synliggøre over for dem, at der er gode oplevelsestilbud i indlandet og lokalområderne. Her skal der først og fremmes kortlægges de aktiviteter der allerede er igangsat og der skal ses på potentialer og muligheder. Herudover skal der støttes op om produkttilbud og eventuelt videreudvikles på eksisterende eller udvikles helt nye tilbud, som mtacher det turisterne efterspørger. Alt sker i tæt samarbejde med de to kommuner og med de lokale udviklingsgrupper og -fora der er i kommunerne.

Herudover vil der blive udarbejdet nyt content, som lokalområderne, kommunerne og destinationen kan gøre brug af, som skal inspirere gæsterne til at gå på opdagelse i destinationen.

Spor 2: Fødevareindsats

Formålet er at skabe et fødevaresamarbejde på tværs af destinationen og få skabt en kobling mellem fødevareproducenter og restaurationer. Herudover er formålet at styrke det gastronomiske brand Vesterhavskøkkenet, som kan imødekomme behovet for en stærk lokal fortælling om lokale fødevarer og kvalitetsprægede spiseoplevelser, hvor hele værdikæden er indtænkt (fra jord til bord).

Endeligt vil projektet kunne understøtte udviklingen og markedsføringen af events og aktiviteter, som kobler natur- og spiseoplevelser. Herunder vil der også blive udarbejdet content som både virksomheder, kommunerne og destinationen kan gøre brug af under markedsføring.

Henriette Winther innovation manager gastronomi

Innovation Manager Gastronomi

henriette@visitvesterhavet.dk

Mobil:+45 21237923

Charlotte S. Østergaard

Projektleder

charlotte@visitvesterhavet.dk

Mobil:+45 24422994

Projektet er støttet af:Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseVarde KommuneRingkøbing-Skjern Kommune

Aktiviteter/indsatser i projektet

Vesterhavskøkkenet

Logo for Vesterhavskøkkenet med hvid baggrund
Fødevarenetværket Vesterhavskøkkenet
Anretning af servering på Henne Kirkeby Kro
Vesterhavskøkkenet

Arrangementer

SPIRITZ - Skjern Å Distilled
SPIRITZ - Skjern Å Distilled
300 hjemmelavede nisser byder velkommen i Varde – nissernes by
300 hjemmelavede nisser byder velkommen i Varde – nissernes by

Gratis glæder

Stien rundt om Ølgod
Stien rundt om Ølgod
Hanssinelund
Hanssinelund
Ølgod Byskov
Ølgod Byskov
Gulddalslund Plantage
Gulddalslund Plantage
Kvie Sø
Kvie Sø
Naturrum Stemmeværkspladsen ved Ansager
Naturrum Stemmeværkspladsen ved Ansager
Området ved Letbæk
Området ved Letbæk
Horne Vikingelund
Horne Vikingelund
Området ved Nørholm
Området ved Nørholm
Naturuniversitet ved Starup
Naturuniversitet ved Starup
Larsens Skov
Larsens Skov
Agerbæk Lille Skov & Shelterplads
Agerbæk Lille Skov & Shelterplads
Karlsgårde Sø
Karlsgårde Sø
Karlsgårde Værket
Karlsgårde Værket
Shelterplads ved Karlsgårde Sø
Shelterplads ved Karlsgårde Sø
Teltplads ved Karlsgårde Værket
Teltplads ved Karlsgårde Værket
Legeplads i Næsbjerg Bypark
Legeplads i Næsbjerg Bypark

Udforsk indlandet

Vardes smukke gamle gader
Varde
Torvet i Ringkøbing
Ringkøbing
Udsigt over Bork Havn
Bork Havn
Ølgod
Ølgod
Udsigt over Skjern Å
Skjern
Forsøgshaven i Tarm på en sommerdag
Tarm

Social Media: