Mad servering fra Høfde 4

Indlandsturisme og fødevarer

Foto: Flemming Gernyx

Tidsperiode: 01.06.21-01.08.23

I sommeren 2021 fik Destination Vesterhavet, sammen med Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner, bevilliget projektmidler til at hjælpe udviklingen på indlandsturismen og fødevareområdet.

Projektet har til formål at fremme det kommercielle oplevelsestilbud mod turister, i destinationens landdistrikter og købstæder. Projektet skal styrke synliggørelsen af de største oplevelser. En søgning til disse vil på sigt bidrage til en større gæstespredning på tværs af destinationen. Indsatserne i projektet vil, på sigt, være med til at aflaste presset på kysterne i højsæsonen, som der er grundet de mange gæster og samtidig være med til at udbygge turismeøkosystemet inde i landet. Herudover kan projektet og dets indsatser bidrage til sæsonudvidelse - og på sigt helårsturisme i destinationen.

Projektet har to spor, som blev påbegyndt i efteråret 2021. Projektet kører frem til sommeren 2023.

Spor 1: Indlandsturisme

Formålet er at tiltrække gæster og synliggøre over for dem, at der er gode oplevelsestilbud i indlandet og lokalområderne. Her skal der først og fremmes kortlægges de aktiviteter der allerede er igangsat og der skal ses på potentialer og muligheder. Herudover skal der støttes op om produkttilbud og eventuelt videreudvikles på eksisterende eller udvikles helt nye tilbud, som mtacher det turisterne efterspørger. Alt sker i tæt samarbejde med de to kommuner og med de lokale udviklingsgrupper og -fora der er i kommunerne.

Herudover vil der blive udarbejdet nyt content, som lokalområderne, kommunerne og destinationen kan gøre brug af, som skal inspirere gæsterne til at gå på opdagelse i destinationen.

Spor 2: Fødevareindsats

Formålet er at skabe et fødevaresamarbejde på tværs af destinationen og få skabt en kobling mellem fødevareproducenter og restaurationer. Herudover er formålet at styrke det gastronomiske brand Vesterhavskøkkenet, som kan imødekomme behovet for en stærk lokal fortælling om lokale fødevarer og kvalitetsprægede spiseoplevelser, hvor hele værdikæden er indtænkt (fra jord til bord).

Endeligt vil projektet kunne understøtte udviklingen og markedsføringen af events og aktiviteter, som kobler natur- og spiseoplevelser. Herunder vil der også blive udarbejdet content som både virksomheder, kommunerne og destinationen kan gøre brug af under markedsføring.

Heidi

Projektleder - Vesterhavskøkkenet

june@visitvesterhavet.dk

Charlotte

Projektleder - Data

charlotte@visitvesterhavet.dk

Projektet er støttet af:Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseVarde KommuneRingkøbing-Skjern Kommune

Aktiviteter/indsatser i projektet

Vesterhavskøkkenet

Logo for Vesterhavskøkkenet med hvid baggrund
Fødevarenetværket Vesterhavskøkkenet
Anretning af servering på Henne Kirkeby Kro
Vesterhavskøkkenet
Mand i jakkesæt spiser på restaurant
Vesterhavskøkkenet: Speed-dating mellem restauranter og lokale producenter
Vej ud af vesterhavet
Vesterhavskøkkenets historie
Sankeguide - Vesterhavskøkkenet
Tag ud på sanketur og find/pluk svampe
Tag på sanketur
Producentliste
En ost som er ved at blive skåret ud
Vesterhavskøkkenet folder
Dine and Wine Restaurant i Vejers

Arrangementer

300 hjemmelavede nisser byder velkommen i Varde – nissernes by
300 hjemmelavede nisser byder velkommen i Varde – nissernes by
Kvinde og barn har det sjovt i skoven
Karlsgårde Dag

Gratis glæder

Stien rundt om Ølgod
Stien rundt om Ølgod
Hanssinelund
Hanssinelund
Ølgod Byskov
Ølgod Byskov
Gulddalslund Plantage
Gulddalslund Plantage
Kvie Sø
Kvie Sø
Naturrum Stemmeværkspladsen ved Ansager
Naturrum Stemmeværkspladsen ved Ansager
Området ved Letbæk
Området ved Letbæk
Horne Vikingelund
Horne Vikingelund
Området ved Nørholm
Området ved Nørholm
Naturuniversitet ved Starup
Naturuniversitet ved Starup
Larsens Skov
Larsens Skov
Agerbæk Lille Skov & Shelterplads
Agerbæk Lille Skov & Shelterplads
Karlsgårde Sø
Karlsgårde Sø
Karlsgårde Værket
Karlsgårde Værket
Shelterplads ved Karlsgårde Sø
Shelterplads ved Karlsgårde Sø
Teltplads ved Karlsgårde Værket
Teltplads ved Karlsgårde Værket
Legeplads i Næsbjerg Bypark
Legeplads i Næsbjerg Bypark
Snogdal Plantage
Snogdal Plantage
Skjern Birk Plantage
Skjern Birk Plantage
Vandhaverne & Den Grønne Korridor i Skjern
Vandhaverne & Den Grønne Korridor i Skjern
Forsøgshaven i Tarm
Forsøgshaven i Tarm

Udforsk indlandet

Vardes smukke gamle gader
Varde
Torvet i Ringkøbing
Ringkøbing
Udsigt over Bork Havn
Bork Havn
Ølgod
Ølgod
Udsigt over Skjern Å
Skjern
Forsøgshaven i Tarm på en sommerdag
Tarm
Koncert på scenen i Mariehaven
Skovlund og Ansager
En bro over så og madpakkehus
Tistrup
Mindestenen i byparken Næsbjerg
Næsbjerg
lilleskov og sø i Agerbæk
Agerbæk

Content i projektet

Herunder finder du alt det content, der hører til projekt indlandsturisme og fødevarer. 

Andet i projektet

Der er i projekt indlandsturisme og fødevarer blevet udarbejdet 5 turismepotentiale-planer. 

Varde by: Planen er udviklet i samarbejde med varde handelstandsforening, udviklingsrådet i Varde og og Varde Kommune. 

 HHST, Helle Øst, Helle Vest, Skovlund/Ansager og Ølgod: Planen er udviklet i samarbejde med udviklingsrådene fra disse områder og Varde Kommune. 

Skjern/Tarm: Planen er udviklet i samarbejde med Skjern-Tarm udviklingsforum og Ringkøbing-Skjern Kommune

Inderfjordsområdet - fra Stauning til Bork: Planen er udviklet i samarbejde med lokale erhvervsaktører og ildsjæle samt Ringkøbing-Skjern Kommune

Ringkøbing by: Planen er udviklet i samarbejde med Ringkøbing Handelstandsforening, Ringkøbing Udviklingsforum og Ringkøbing-Skjern Kommune

Der er i samarbejde med Walk Agency og Varde Kommune blevet udviklet en kommunikationsstrategi for Holme Å-området.