Surf - Vesterhavet

Vestkysten som powerbrand

Foto: Flying October

Tidsperiode: 01.01.22 – 31.12.23

I projektet ”Vestkysten som samlet powerbrand”, der støttes med op til ca. 11 mio. kr., er målet at antallet af overnatninger på Vestkysten i løbet af 2023 er tilbage på niveau med rekordåret 2019, at turisterne bruger flere penge, og at de kommer hele året rundt.

Projektet ønsker at tilvejebringe, understøtte og drive udviklingen af en vestkystturisme, således, at erhvervet og destinationerne kommer igennem corona-krisen og ender væsentligt stærkere på den anden side. Turismen vil kunne være med til at bidrage positivt med økonomi, udvikling, nye arbejdspladser og således være med til at løfte samfundsansvaret i Danmark. Formålet med projektet er at genopbygge turismen på en grøn, social og økonomisk bæredygtig måde. Gennem samarbejdet på tværs af de tre destinationer kan Vestkysten styrkes som et samlet powerbrand, hvilket også flugter med Dansk Kyst- & Naturturismes input til arbejdet med den nationale turismestrategi om et stærkt, fælles vestkystbrand.

Projektet er et samarbejde på tværs af Vestkystdestinationerne: Destination Vadehavskysten, Destination Nordvestkysten og Destination Vesterhavet. Herudover er projektpartnerne Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark.

Om projektet:

Projektet handler om at skabe økonomisk bæredygtighed for erhvervet ved at tiltrække turister, herunder nye målgrupper samt at få turisterne til at bruge flere penge og komme hele året rundt. En data- og potentialeanalyse skal resultere i bedre og nye oplevelsestilbud for natur- og kulturturister i en evidensbaseret udvikling og lige så vigtigt, at det hele sker på en social bæredygtig måde både overfor lokalbefolkning og igennem at øge mobiliteten og mindske slid på naturen.

Projektet indeholder følgende tre spor:

1. DATABASERET FORECASTING SOM VÆRKTØJ TIL ØGNING AF FORBRUG & MOBILITET

Udvikling, forankring samt udbredelse af en samlet databaseret forecasting-model for turismeforbrug. Følgende skal afdækkes; opholdslængder, overnatningsformer, nationaliteter, segmenter samt ved påvirkninger af fx krydssalg mellem virksomhederne, målrettet markedsføring baseret på vejrudsigt, kommunikation om købstæder og de skjulte kultur- og naturoplevelser m.m. med det mål at identificere, hvordan vi øger mobilitet og mersalg.

2. BÆREDYGTIG OG DATABASERET UDVIKLING AF NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

Gennemførelse af en potentialeanalyse, hvor analysen vil sikre, at vi har et opdateret billede af turisternes behov og adfærd - også i ’new normal’ efter Corona. På baggrund af analysen igangsættes en række udviklingsaktiviteter, der skal være med til at styrke Vestkystens produkt i forhold til økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. Ligeledes vil den opsamlede viden være afsæt for gennemførelsen af en stærk markedsføring.

3. INTERNATIONAL MARKEDSFØRING PÅ NÆRMARKEDERNE 

I 2022 er konkurrencen om turisterne skarp og vil fortsat være i de kommende år. Vi må derfor gennemføre en stærk og målrettet indsats for at sikre den økonomiske bæredygtighed på Vestkysten - hele året. Der skal investeres i international markedsføring til opbygning af Vestkystens powerbrand med fokus på Vestkystens styrkepositioner og skjulte perler for at tiltrække både eksisterende og nye målgrupper. Vi skal gribe efterspørgslen på vores nærmarkeder post COVID-19 og fremhæve Vestkystens styrkepositioner som natur, god plads og sikkerhed samt de skjulte oplevelses-perler. Indsatsen vil primært blive gennemført på det Tyske marked og sekundært i Norge og Holland.

Bevillingsgiver(e):

Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune, Destination Nordvestkysten, Destination Vadehavet, Dansk Kyst- og Naturturisme og VisitDenmark.

Tidsperiode: 01.01.22 – 31.12.23

Vibeke

Udviklings- og Partnerchef

vibeke@visitvesterhavet.dk

Danmarks ErhvervsfremmebestyrelseRingkøbing-Skjern KommuneVarde KommuneDestination NordvestkystenDestination VadehavetDKNT

Aktiviteter/Indsatser i projektet