Familie hygge i feriehuset med udsigt

100% Bæredygtigt feriehus

Foto: Robin Skjoldborg

Tidsperiode: 01.09.2020 – 30.09-2022

Projektet 100% bæredygtigt feriehus var en kortlægning og analyse af den generelle tilstand indenfor bæredygtighed af danske feriehuse. I efteråret 2020 igangsatte Feriehusudlejernes Brancheforening, i samarbejde med Dansk Kyst‐ og Naturturisme, en kortlægning og analyse af den generelle tilstand indenfor bæredygtighed i danske feriehuse. Det primære fokus i undersøgelsen har været en kortlægning af husenes tilstand ift. energioptimering.

Om projektet:

Opgaven om kortlægning og analyse af feriehusene er et led i projekt ”100% bæredygtigt feriehus”, som tager afsæt i arbejdet med at transformere de danske feriehuse til et markedsrelevant feriehusprodukt, der matcher nye efterspørgselsmønstre hos gæsterne om mere bæredygtige ferier. Bæredygtige og miljøvenlige hensyn er for mange gæster allerede noget, der er en forventning om og COVID‐19 synes kun at have påvirket rejsevalgene yderligere i den retning. Ønsket var derfor, via en række konkrete aktiviteter, at motivere de danske feriehusejere til at gøre deres feriehuse mere energieffektive og klimavenlige og på denne måde kunne udbyde og markedsføre et overnatningsprodukt, der bidrager til en mere bæredygtig turisme i Danmark.

Rapporten bygger på en undersøgelse af 235 danske feriehuse i 11 udvalgte kommuner. Feriehusene er undersøgt ved en besigtigelse i januar - juni 2021 samt en tilhørende spørgeskemaundersøgelse blandt de tilhørende feriehusejere. Der findes ca. 220.000 feriehuse i Danmark, og skønt kortlægningen kun omfatter en lille del af disse, så belyser rapportens resultater standen i de medvirkende feriehuse. Konklusionerne herfra vil kunne være til gavn for og inspiration til flere udlejere og ejere af feriehuse i hele landet.

Feriehuseudlejernes Brancheforening stod bag projektet og undersøgelsen i samarbejde med Dansk Kyst- og Naturturisme. Derudover har Destination Nordvestkysten, VisitNordsjælland, Visit Lolland-Falster og Destination Vesterhavet deltaget som partnere i projektet. Kortlægningen er udført af Dansk Energi Management på vegne af Feriehusudlejernes Brancheforening.

Der kan læses mere om projektet her: www.fbnet.dk/feriehus/nyheder-og-udgivelser/100-baeredygtige-feriehuse

Bevillingsgiver(e):
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Tidsperiode: 01.09.2020 – 30.09-2022

Charlotte

Projektleder - Data

charlotte@visitvesterhavet.dk

Erhversfremmebestyrelse