Nymindegab Strand

Vækst og værdiskabelse

Foto: Niclas Jessen

Tidsperiode: 15.05.2020 – 30.09.2022

I et nyt projektsamarbejde har Destination Vesterhavet, Destination Nordvestkysten, Business Region Esbjerg og Dansk Kyst- og Naturturisme fået bevilliget i alt 7,5 mio. kr., hvor Dansk Erhvervsfremmebestyrelse støtter med 3,75 mio. kr.

Projektet har til formål at fremme udviklingen langs hele Vestkysten i lyset af Corona-krisen, og skal bidrage til udvikling, afprøvning og salg af bæredygtige forretningsprodukter indenfor lokale fødevarer, cykelturisme, vandreturisme, overnatning samt attraktioner og formidlingssteder. En fælles digital strategi og deling af viden og data langs Vestkysten skal udvikles. Gennem storytelling, kommunikation og markedsføring skal Vestkysten og produkterne synliggøres for danskerne og de mange udenlandske turister, der skal besøge Vestkysten.

Projektet har tre spor, der igangsættes i efteråret 2020 og løber frem til efteråret 2022.

SPOR 1: NYE BÆREDYGTIGE FORRETNINGSMODELLER OG -KONCEPTER

Sæsonen 2020 bliver på mange måder en helt ny form for vestkystturisme. Der er intet der er som det plejer, og næppe gennemføres som det plejer. På baggrund af den læring som opsamles via Kickstart initiativerne skal der arbejdes med udvikling af nye produkter, oplevelser og koncepter i lyset af Corona. En krise rummer uanede muligheder for at opnå stor innovationskraft i virksomheder, på destinationsniveau og i den offentlige forvaltning.

Den innovationskraft skal vi tage ved lære af, og bruge som inspiration til udvikling af nye bæredygtige turismeprodukter, -oplevelser og -koncepter i samarbejde med turismeerhvervet.

Det kan være alt fra natur-take away, drive-in-events, sommerhus-måltidskasser, nat på museet mv. Men vi skal også arbejde med de nødvendige løsninger, som gæsterne fremover vil forvente og stille krav til, og som skal garantere Danmark som et trygt rejsemål, som fx garanti på rengøring i sommerhuset og på campingpladsen.

Spor 1 skal udvikle nye bæredygtige forretningsmodeller og -koncepter, som kan udbredes på tværs af hele vestkysten og ikke kun komme dansk turisme til gavn, men i lige så høj grad lokalsamfundene. Fremtidens gæster langs Vestkysten vil stille nye ønsker og krav til vores traditionelle turismeprodukt. Bæredygtighed er ikke kun miljø og klima, men også social og økonomisk bæredygtighed og en samlet ferieoplevelse, hvor service, oplevelser og mødet med lokalområdet samlet opfattes bæredygtigt og trygt. Projektet skal innovativt arbejde med ferieformen og samspillet mellem alle elementerne.

SPOR 2: FÆLLES DIGITAL STRATEGI, VIDEN OG DATA

På baggrund af Kickstart initiativerne og de allerede nu ændrede digitale forbrugsmønstre, skal der arbejdes med en fælles digital strategi for de tre vestkystdestinationer. Herunder hvordan destinationerne i fællesskab kan arbejde med viden – og dataindsamling til gavn for både erhvervet, men også de politiske beslutningstagere.

Viden er magt, og jo mere vi ved om hvordan gæsterne agerer, hvordan erhvervet udvikler sig og i hvilken retning markedet trækker, jo bedre og mere agile kan vi agere på fremtidige kriser, forandringer og nye muligheder.

Indsatsen tænkes sammen med og bygger ovenpå den videns- og dataopsamling som tilvejebringes i kickstart programmet. Der skal udvikles en professionel og sammenhængende digital tilstedeværelse for hele Vestkysten, som flugter med den øvrige kommunikation og udvikling af nye produkter, oplevelser og koncepter. Herunder skal der arbejdes med en indsats, som øger opmærksomheden på de sociale medier, og med digitale løsninger som guider og hjælper gæster til at opleve Vestkysten som et stort mulighedsrum.

Indsatsen bygger videre på konceptet for Wayfinding langs vestkysten, som er udviklet i samarbejde med Realdania, under programmet Vestkysten Viser Vejen.

SPOR 3: KOMMUNIKATION, CONTENT OG INTERNATIONAL MARKEDSFØRING

Vestkystturismen er i høj grad afhængig af udenlandske turister, så det er ingen hemmelighed, at med næsten 70% udenlandske overnatninger, så er vestkystturismen hårdt ramt af de lukkede grænser.

Når Danmark lukker op igen skal vestkysten være klar – for i den kommende tid vil vi uden tvivl opleve en markant skærpet konkurrencesituation i takt med at Europa åbner op igen.

Derfor er det vigtigt, at vi får fortalt den gode fortælling om en ferie langs den danske vestkyst og er klar med et internationalt markedsførings- og PR beredskab til vores nærmarkeder. Sker det ikke vil vi tabe markedsandele til de enkelte landes hjemmemarkeder samt vores nabolande. Det har vi ikke råd til. Spor 3 skal arbejde med content produktion som understøtter spor 1 og 2. Der skal indsamles viden og læring fra kickstart programmet og fra Genstart Danmark kampagnen, hvor netop viden om forbrugeradfærd og -efterspørgsel skal præge den nye markedsførings- og kommunikations indsats på hele vestkysten. Det er ikke som det plejer, og vi skal kunne agere i den nye fremtid.

Tidsperiode: 15.05.2020 – 30.09.2022

Vibeke

Udviklings- og Partnerchef

vibeke@visitvesterhavet.dk

Business EsbjergErhversfremmebestyrelse

DKNTNordvestkysten

Vadehavskysten

VisitVesterhavet

Aktiviteter/Indsatser i projektet

Erhvervsevents, kurser og webinarer

Vandretur i klitterne
Skab vækst gennem outdoorgæster
Sommerhus off season parferie natur
Workshop om outdoor turisme i Husby
Grøn – ja tak!
Grøn – ja tak! – Gratis workshop om plantebaseret kost for spisesteder
Restaurant Nordic - mad - torsk
Webinar: Green? - Ja Tak!
To der giver hund
Midler til forretningsudvikling af kulturvirksomheder
Filsø - kikkert
Webinar om hvordan gæsterne oplevede sommeren 2020
Klitter - Vesterhavet
Hvad har 2020 lært os, som vi kan bruge fremadrettet?

Inspiration til natur- og kulturoplevelser

Flyver - Anden Verdenskrig
Anden Verdenskrig & Vestkysten
Atlantvolden og bunker stillinger
Atlantvolden og bunkerstillinger
Flyveren i natten - Ringkøbing Museum
Flyvere i natten
Flygtninge Kirkegård - Anden Verdenskrig
Efterkrigstiden – Flygtninge og minerydning
Vandreruter blochsgaard shelter og bål
Premium Vandrerute Blochsgård