En surfer med cykel ved vestkysten

Bæredygtig turismeudvikling

Foto: Jakob Gjerluff Ager

Tidsperiode: 01.07.22 – 30.06.25

Projektet har til formål at indhente de 1,7 mio. tabte tyske overnatninger, som følge af Covid-19, og fremtidssikring af turismeerhvervet i Destination Vesterhavet. Samtidig har projektet til formål at realisere den ambitiøse vision for Destination Vesterhavet 2025 samt den nationale turismestrategi via:

 • oplevelses- og produktudvikling ift. at øge graden af bæredygtighed inden for kultur, outdoor, fødevarer og spisesteder
 • øget grad af digitalisering samt indhentning og synliggørelse af data og analyser
 • udvikling af nye og eksisterende bæredygtige overnatningssteder
 • understøtte den grønne omstilling af turismeerhvervet og forretningsudvikling
 • international markedsføring

Den bæredygtige turismeudvikling opererer med udgangspunkt i bæredygtighed, som den overordnede overlægger og er baseret på den miljømæssige, økonomiske og sociale bundlinje.

Projektet er støttet af og udvikles i samarbejde med Varde og Ringkøbing-Skjern Kommune samt Dansk Kyst og Naturturisme og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

Få hjælp til at blive certificeret, grøn omstilling, 1:1 rådgivning, kompetenceudvikling m.m.

Gennem dette projekt kan du deltage i netværksmøder og workshops samt få 1:1 rådgivning. Der er afsat ressourcer til at hjælpe dig med at løse de udfordringer du måtte have i din virksomhed eller til at udvikle og udnytte nye potentialer*. 

*Din virksomhed skal være geografisk beliggende i enten Varde eller Ringkøbing-Skjern Kommune eller på anden vis være tilknyttet Destination Vesterhavet. Samtidig skal der være tale om en turismevirksomhed eller turismerelaterede aktiviteter, produkter eller services.

Om projektet:

Projektet skal genoprette og ruste turismeerhvervet i Destination Vesterhavet til at udnytte de nye muligheder og styrkepositioner som pandemien har skabt. Herunder bl.a. nye gæstetyper med andre behov samt mere bæredygtige, digitale og videns- og databaserede måder at arbejde på inden for turismen. Kort sagt, skal projektet genoprette og ruste turismeerhvervet i Destination Vesterhavet til at udnytte de nye muligheder og styrkepositioner – som Vesterhavet har som ”mere bæredygtig destination” – og med turismeerhvervet og hele destinationen og nye og eksisterende turister i centrum.

Dette gøres via fem overordnede spor:

 • Bæredygtig erhvervsudvikling
  Genopretning og fremtidssikring af turismeerhvervet efter Covid-19, er udgangspunktet i dette spor, der bygger på en større forståelse for og indsigt i destinationens turismevirksomheder, og udvikling herefter.
   
 • Bæredygtig destinationsudvikling
  I dette spor er der fokus på at imødegå, understøtte og udvikle de bæredygtige potentialer inden for alle destinationens berøringsflader. Blandt andet ved at skabe nye bæredygtige oplevelses- og overnatningstilbud, tiltrække nye målgrupper inden for kultur, outdoor og gastronomi hele året rundt og i hele destinationen.  

   
 • Data og analyse
  Behovet for et vidensbaseret beslutningsgrundlag er steget som resultat af Covid-19, hvorfor der i dette spor er fokus på at skabe ny, dybere og mere destinationsspecifik viden om vores gæsters adfærd, behov og præferencer. Den nye viden skal kommunikeres ud til erhvervet samt bruges til at vi som destination kan navigere og understøtte en bæredygtig udvikling.    

   
 • International markedsføring
  I dette spor skal de nye bæredygtige aktiviteter, produkter og services synliggøres og markedsføres.

   
 • Digitalisering
  Digitaliseringen er i hastig fremgang i turismesektoren – særligt ift. international markedsføring på de digitale platforme og i gæsteservicen. Vigtigheden af den digitale tilstedeværelse er særligt afgørende i en post-covid-19 tid, hvor kampen om gæsterne bliver endnu hårdere. Derfor vil vi i dette spor eksekvere på en ambitiøs digital strategi samt understøtte og løfte turismeerhvervets digitale kompetencer og platforme.  

Målet med projektet er:

 • at kunne tiltrække flere gæster i ydersæsonen 
 • at øge omsætningen ved blandt andet at tiltrække nye højtforbrugende gæster
 • at opretholde gæsternes tilfredshed
 • at øge borgernes tilfredshed med den lokale turisme
 • at udvikle og måle på bæredygtige Key Performance Indicators (KPI’er)

Bevillingsgiver(e):
Projektet er støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune og Dansk Kyst- og Naturturisme
.

Tidsperiode: 01.07.22 – 30.06.25

Lisbeth

Projektleder - Kultur & natur

lisbeth@visitvesterhavet.dk

Logo erhvervsfremmebestyrelsen              Naturens rige rksk                 Varde kommune logo           Dansk kyst og natur turisme logo

Aktiviteter og indsatser i projektet

Herunder har vi samlet aktiviteter og indsatser i projektet under følgende overskrifter: Konceptudvikling - Analyse, viden og indsigt - Events, webinarer og netværk - content og international markedsføring. Og samtidigt fordelt på indsatser målrettet erhvervet eller gæster. 

Events, webinarer og netværk

Målrettet gæster

Analyse, viden og indsigt

Content og international markedsføring

Konceptudvikling

Målrettet erhvervet

Målrettet gæster