Lalandia Søndervig

Vinter- og forårsturismen boomer i Destination Vesterhavet

Foto: Gjerluff

Vesterhavet er ikke længere blot en sommerdestination. Alene hotel og feriecentreovernatningerne er eksploderet med 114 procent i årets første fire måneder.

 

Hård vestenvind, skumsprøjt og kuldegrader afskrækker ikke turisterne i Destination Vesterhavet. Tværtimod tegner det til, at vesterhavsferie i de kolde måneder tiltrækker nye gæster, der gerne vil bo på hotel eller feriecenter. Det viser overnatningstallene for årets første fire måneder i 2023. Således blev 272.275 overnatninger foretaget i en seng på et hotel eller feriecenter, og det er en fremgang på 114 procent set i forhold til rekordåret 2022. Samlet set besøgte 2.053.536 gæster Destination Vesterhavet fra januar til april, og det udgør 17 procent af det samlede antal overnatninger i Danmark.

”Vi stræber efter, at turismeudviklingen skal bidrage positivitet til lokallivet. Omsætningen er med til at holde hånden under arbejdsmarkedet, detailhandlen, fornøjelsesudbuddet og kulturlivet. Det har særligt betydning i vintermånederne. Helårsarbejdspladser og åbne butikker er med til at gøre området til et attraktivt sted at bosætte sig, og den udvikling skubber turismen på”, siger Peer H. Kristensen, som er direktør i Destination Vesterhavet.

Dansk turisme opnåede rekord i antallet af overnatninger i 2022, og i årets første måneder holder seks destinationer i Danmark vækstkursen. Ifølge Danmarks Statistik er Destination Vesterhavet registreret som den næststørste vækstdestination, lige efter København, med en samlet fremgang på 72.515 overnatninger. Væksten er især båret af internationale overnatninger, hvoraf Destination Vesterhavet tegner sig for 28 procent af alle overnatninger i Danmark.

409 procent fremgang i hotel- og feriecentreovernatninger i Ringkøbing-Skjern

I perioden 2019-2023 har Destination Vesterhavet stort set oplevet vækst i alle overnatningsformer. I Varde kommune er det feriehuse, der driver væksten, mens det i Ringkøbing-Skjern kommune er feriehuse, hotel og feriecentre. Særligt hotel og feriecentre sprænger vækstraterne, og det skyldes, at overnatningskapaciteten er til rådighed, vurderer Peer H. Kristensen:

”Vi har en dugfrisk case, der viser, hvor stor en faktor overnatningskapacitet er for vækst. Overnatningerne på hotel- og feriecentre i Ringkøbing-Skjern er eksploderet med 409 procent svarende til 127.677 nye overnatninger. Det vidner om, at vi i Lalandia har fået et aktiv, der holder turismeomsætningen oppe i de kolde måneder og giver et seriøst løft til arbejdsudbuddet i Ringkøbing-Skjern kommune”.

Lalandia i Søndervig åbnede sidste sommer og tæller for første gang med i overnatningstallene fra januar til april. 127.677 flere overnatninger med feriecentergæster, hvor døgnforbruget ligger på cirka 850 kroner, betyder en meromsætning på 108,5 millioner ekstra kroner til lokalområdet, Lalandia og det øvrige erhvervsliv. Omsat i jobs svarer 1 million kroner i turismeforbrug til 1,24 årsværk, så januar-april turisterne er med til at skabe 87,5 fuldtidsstillinger.

Destination Vesterhavet noterede 2.053.536 kommercielle overnatninger i årets første fire måneder af 2023, mens København havde 3.337.927 overnatninger. På tredjepladsen ligger Destination Nordvestkysten med 997.900 overnatninger.


For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

Om Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet varetager turismeerhvervsudviklingen på vegne af Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner samt markedsføringen af Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner. Destinationens udviklingsprojekter støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.