Billede af børn, der løber ved bunkerne

Turisterne bruger flere penge ved Vesterhavet end nogensinde

Foto: Visit Vesterhavet

Turismeforbruget i Destination Vesterhavet er steget med 27 procent siden 2019. En udenlandsk turist bruger op mod 1050 kroner om dagen på overnatning, mad, drikke og oplevelser.

Turisterne bruger penge som aldrig før ved Vesterhavet. Ifølge de foreløbige økonomiske beregninger anslås turismeomsætning i 2022 at lande på 10,3 milliarder kroner. Det estimerer rapporten, Turismens økonomiske betydning i Destination Vesterhavet 2021, der ligeledes giver det samlede billede over de samfundsøkonomiske effekter, som turismeforbruget skaber i lokalområdet i form af værditilvækst, arbejdspladser og skatteindtægter. Det estimerede turismeforbrug ligger 2,2 milliarder højere i 2022 end i 2019, men Destination Vesterhavet forventer, at det reelle forbrug vil vise sig at være langt højere.

”Kystturismen driver væksten i dansk turisme, og det afspejler sig i aktørernes kasseapparater i destinationen. Over de sidste fem år er natur- og kystturisternes døgnforbrug steget fra 750 kroner til 1050 kroner, og samtidig havde vi rekordmange besøgende i 2022, hvor antallet af kommercielle overnatninger oversteg 10 millioner. Det er der ikke taget højde for i fremskrivningerne, så jeg forventer, at omsætningen topper alle målsætninger, når de endelige tal foreligger næste år”, siger Peer H. Kristensen, som er direktør i Destination Vesterhavet.

De udenlandske kyst-og naturturister bruger i gennemsnit 100 kroner mere per døgn på ferien i Danmark end de danske turister. Samtidig har de udenlandske kyst-og naturturister en længere opholdslængde og rejser i større grupper. De norske og svenske kyst-og naturturister har det højeste døgnforbrug, men det største vækstbidrag kommer fra Tyskland, som er det vigtigste marked for Destination Vesterhavet. En tysk turist bruger gennemsnitlig 900 kroner om dagen. I 2022 ses også en højere andel af par-og venner-rejsende i forhold til børnefamilier, hvilket kan bidrage til at skrue det gennemsnitlige døgnforbrug op. Forbruget er især øget på overnatning, transport, benzin samt mad og drikke. Ringkøbing-Skjern og Varde Kommune indtager første- og andenpladsen over de kommuner i Danmark, som kan præsentere den største vækst i turismeomsætningen i 2022, og det betyder arbejdspladser i lokalområdet.

Den seneste rapport over turismens økonomiske betydning i Destination Vesterhavet viser, at i 2021 skabte turismeforbruget inklusiv afledte effekter 8.144 fuldtidsjob (årsværk). Derved står turismen bag 12,3 procent af al værditilvækst, 15,1 procent af alle fuldtidsjob og 19,2 procent af det samlede skatteprovenu i Destination Vesterhavet.

Turismeforbruget har positiv betydning for den økonomiske aktivitet. Når Destination Vesterhavet opnår én million kroner i turismeforbrug, er effekten i gennemsnit inklusiv afledte effekter 522.000 kroner i værditilvækst, 0,92 fuldtidsjob og skatteindtægter på 419.000 kroner.

De nye døgnforbrugsberegninger vil blive implementeret i Turismens økonomiske betydning 2022, der, på grund af afstemning med nationalregnskabet, først udgives i 2024.

Billede af børn, der løber ved bunkerne

Turisterne i Destination Vesterhavet bruger flere penge end nogensinde. En tysk turist spenderer i gennemsnit 900 kroner om dagen hos de lokale virksomheder.Foto:Visit Vesterhavet

For yderligere information kontakt venligst Tina Baungaard-Jensen hos Destination Vesterhavets kommunikationsbureau, By Baungaard, på +45 41 28 10 01 eller tina@bybaungaard.com

Om Destination Vesterhavet

Destination Vesterhavet varetager turismeerhvervsudviklingen på vegne af Varde og Ringkøbing-Skjern kommuner samt markedsføringen af Vesterhavet som et attraktivt rejsemål. Det er Destination Vesterhavets ambition at skabe Nordeuropas førende kystferiedestination – baseret på bæredygtig udvikling af turismen med fokus på kvalitet, gæstetilfredshed og omsætning til gavn for både erhverv og indbyggere i de to kommuner. Destinationens udviklingsprojekter støttes af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.