Flygtninge Kirkegård - Anden Verdenskrig

Efterkrigstiden – Flygtninge og minerydning

Foto: VisitVesterhavet

I slutningen af Anden Verdenskrig kom ca. 350.000 tyske flygtninge til Danmark, og mere end 200.000 af dem blev i Danmark efter befrielsen. Mange af disse flygtninge boede i flygtningelejr i Oksbøl. Lejren kunne rumme ca. 35.000 flygtninge.

Museum Flugt – Refugee of Denmark fortæller om de tyske flygtninges historie såvel som flygtninge gennem tiderne. Udenfor museet er en lydvandrerute, der går via lejrens originale stier, hvor du kan opleve livet i lejren og møde dens beboere – blandt andet i Teather Oxbøl.

Dødeligheden blandt flygtningene var desværre høj - og særlig høj blandt de små børn. Det vidner flygtningekirkegården i Oksbøl om.

Foruden den tyske flygtningelejr i Oksbøl, havde Dansk Røde Kors indtil 25. august 1945 en lejr for sovjetiske og andre østeuropæiske flygtninge. Dette område ligger i skydeterrænet Kallemærsk Hede og er derfor sjældent tilgængeligt.

På den jyske vestkyst blev der lagt 1.500.000 miner. Alene på strækningen fra Esbjerg til Nymindegab, blev der lagt 620.000 miner (40% af samtlige miner i Danmark), heraf 75.000 på Skallingen. Det var de tilbageværende tyske soldater, som stod for minerydningen. Det kostede mange livet, og mange blev hårdt såret.

Den 1. oktober 1945 var minerydningen officielt afsluttet. Tilbage var enkelte komplicerede felter, blandt andet på halvøen Skallingen syd for Blåvand, hvor et felt med ca. 11.000 miner blev opgivet. Efter en ny rydning i 2021, blev området igen erklæret for sikkert.