Vestkystens turismevækstklynge 2018/2019

Vestkystens turismevækstklynge 2018/2019

Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner har tilsammen mere end syv millioner kommercielle turismeovernatninger og indtager tilsammen førerpositionen inden for kystturisme i Danmark.

Udviklingspotentialet i de to kommuner er dog stadig stort og udover at de to kommuner deler kyststrækning, deler de også i høj grad gæstemasse og udfordringer.

Det er nogle af årsagerne til, at den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme har valgt kommunerne som et særligt prioriteret område, hvor der skal iværksættes et vækstprojekt.

Formålet med projektet er at øge samarbejdet mellem de to store kystdestinationer med fokus på de fire feriesteder Henne Strand, Blåvand, Søndervig og Hvide Sande. Målet er, at området, set fra gæstens synspunkt, skal opleves som ét sammenhængende resort med stærke feriesteder og en bred oplevelsesprofil.   

I projektet arbejdes der med de tre nedenstående indsatser:

En turismeklynge med fokus på vækst
Undersøgelser viser, at deltagelse i klyngesamarbejde kan skabe en potentiel konkurrencefordel og bidrage til øget innovation.

I projektet er der derfor fokus på at etablere erhvervsrelevante klynger på tværs af turismeerhvervet. Alle der ”kan og vil” har mulighed for at deltage.

Oplevelser, der flytter gæster
Kommunegrænser betyder ikke noget for gæsterne, og de kører gerne op mod 1½ time for en oplevelse. Derfor er udviklingen af nye oplevelser eller styrkelsen af eksisterende naturligt at samarbejde om på tværs af kommunerne.

Kapacitetsudvikling og øget udlejning 
De seneste års vækst har betydet, at kapacitetsudfordringer er et reelt problem i begge kommuner – specielt i højsæsonen. Derudover efterspørger nye potentielle målgrupper anderledes og mere fleksible overnatningsformer.

I projektet er der derfor fokus på at arbejde med forskellige løsninger på en forøgelse og udvidelse af den tilgængelige kapacitet. 

Fakta om Vestkystens turismevækstklynge

 • Projektet er toårigt og løber fra september 2017 til september 2019
 • Projektet har et budget på seks millioner kroner og er finansieret af Ringkøbing-Skjern Kommune, Varde Kommune, Region Midtjylland, Region Syddanmark og Dansk Kyst- og Naturturisme
 • Projektets målsætninger er:
 • at skabe 600.000 registrerede overnatninger i projektperioden,
 • 3,4 millioner registrerede overnatninger i 2025,
 • 0,5 milliarder kroner i samlet omsætning i projektperiode
Læs mere om projektet her
Download pdf

Vestkystens turismevækstklynge

pdf / 2.83 MB

Potentialeanalyse - Gæsteoplevelser
Download pdf

Potentialeanalyse - Gæsteoplevelser

pdf / 10.1 MB

Vestkystens Turismevækstklynge - Oplæg til briefs
Download pdf

Vestkystens Turismevækstklynge - Oplæg til briefs

pdf / 2.19 MB

Indeværende analyse har overordnet til formål at identificere udviklingspotentialer og gaps mellem gæsternes oplevelse af et besøg på de fire feriesteder og projektets overordnede mål om at skabe et troværdigt og sammenhængende ferieområde på tværs af de to kommuner.

Idékatalog til kapacitetsudvikling
Download pdf

Idékatalog til kapacitetsudvikling

pdf / 16.2 MB

Formålet med idékataloget er at gentænke eksisterende overnatningskoncepter i Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner og inspirere og skabe incitament til at arbejde med ny overnatningskapacitet i destinationen. Idékataloget skal blandt andet illustrere principper for, hvordan aktørerne i destinationen kan arbejde med konkurrencedygtig kapacitetsudvikling gennem nye overnatningsformer og gennem gentænkning af de eksisterende feriehuse på kysten.

Værktøjskassen "Skab oplevelser"
Download pdf

Spilleplade

pdf / 939 kB

Download pdf

Guide

pdf / 3.62 MB

Download pdf

A4 Ark

pdf / 103 kB

Download pdf

Gæstekort

pdf / 1.94 MB

Download pdf

Behovskort

pdf / 8.63 MB

Download pdf

Testkort

pdf / 1.27 MB

Et spil til at udvikle nye eller forbedre eksisterende oplevelser med udgangspunkt i gæsternes behov, motivationer og efterspørgsel. Værktøjskassen er udviklet i projektet "Vestkystens turismevækstklynge" af innovations- og forretningskonsulenterne Idea and Daughters samt Further og er baseret på en gap- og potentialeanalyse fra Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner. Værktøjskassen består bl.a. af en spilleplade og kort til gæstebehov og testtyper, som du kan hente her.

Her er udfordringen nok at der ligger flere og følgende elementer:

 • Spilleplade
 • Guide
 • A4 ark
 • Gæstekort
 • Behovskort
 • Testkort
Vækstklyngemøde onsdag den 16. januar
Download pdf

Vækstklyngemøde onsdag den 16. januar

pdf / 434 kB

Invitation til udvikling af overnatningskapacitet
Download pdf

Invitation til udvikling af overnatningskapacitet

pdf / 444 kB

Content på Vestkysten
Download pdf

Content på Vestkysten

pdf / 199 kB

Indbydelse til effektivt innovationsforløb
Download pdf

Indbydelse til effektivt innovationsforløb

pdf / 432 kB

Vækstklyngemøde den 19. september
Download pdf

Vækstklyngemøde den 19. september

pdf / 11.8 MB

DKNTRKSK

Region MidtRegion Syd

Varde Kommune

Lisbeth Jensen
For yderligere informationer

Tourism Destination Developer | Projektleder

Lisbeth@visitvesterhavet.dk

Mobil:+45 40108746