Vandretur - off season - ægtepar

Vandreruter i Naturpark Vesterhavet

Foto: VisitVesterhavet

Tag en spændende vandretur i Naturpark Vesterhavet. 

Her finder du de ni vandreruter fra Naturpark Vesterhavets guide til oplevelser:

#1 Nymindegab

4,6 kilometer // 7,1 kilometer

Udsigtspunkt ved Gammelgab med blik ud over havet og klitlandskabet.

Landet mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord er i konstant forandring, påvirket af vind og hav. Gå en tur langs Nymindestrømmen og få en storslået naturoplevelse. Fra de højeste klitter skuer du ud over hav, fjord og et smukt klitlandskab. Ruterne er ikke afmærket, men det er nemt at finde turen rundt.

Du kan få historien om stedet med app’en ”Fortællinger i Naturpark Vesterhavet”. Nymindegab Museum er et godt startsted, hvor der er gratis wifi, så du kan downloade app’en.

#2 Blåbjerg Klitplantage

2,5 kilometer // 11 kilometer // 1,5 kilometer

Udsigtspunkt: Danmarks højeste klit, , er 64 m høj og i godt vejr rækker udsigten langt. Blåbjerg fungerede tidligere som sømærke, fordi det tydeligt kunne ses fra havet og har fået sit navn, fordi det på afstand ligner et fjernt, blåt bjerg.

Blå tur fører dig gennem et meget bakket terræn og videre over ”Stormfulde højder”, der er en parabelklit. Det er en U-formet klit, der vender buen bort fra den fremherskende, vestlige vind.

Den røde rute går til Rævebjerget. Herfra er der en flot udsigt over plantagen og det omgivende landskab.
På den gule rute kommer du forbi Løvklinten og ud på Lyngbos Hede. På heden kan du opleve natravne og hedelærker, den grønne, grå og hvide klit, lynghede og næringsfattige søer, krondyr og trækfugle.

#3 Filsø

1-6 kilometer

Filsø blev genetableret i 2012 og er nu en sø på cirka 915 hektar. Siden gendannelsen er områdets natur i hastig udvikling og kaldes Miraklet ved Filsø.

Ved Filsø kan du opleve det rige fugle- og dyreliv. Her er gode muligheder for at se både krondyr og havørne. Du kan få historien om stedet med app’en ”Fortællinger i Naturpark Vesterhavet”.

Der er flere ruter der varierer fra 1–6 km retur. Du kan f.eks. starte ved Nørreenge og tage turen ud til fugletårnet ved Petersholm eller gå over dæmningsvejen fra Filsøgård til Langodde. Her kan du se fugleøerne og du vil få en fornemmelse af søens størrelse. Fra Langodde kan du iagttage Søens fugleliv i fugletårnet.

Følg skiltningen ved Filsø for mere præcise vandreruter.

#4 Børsmose Strand Kærgård Klitplantage

3,8 kilometer // 7,5 kilometer

Børsmose Strand
- Kærgård Klitplantage syd
Rød rute går gennem et smukt klitlandskab ved Børsmose Strand og ind i den sydlige del af Kærgård Klitplantage.
Den gule rute kommer også forbi grillhytten Oktagonen, hvor der er mulighed for at nyde sin medbragte mad.

1,9 kilometer // 4,4 kilometer

Kærgård Klitplantage
- De tilsandede Ege
Både rød vandrerute og gul vandrerute på tager dig til de tilsandede ege, hvor egetræskroner stikker op over sandet.

Den gule rute fører dig også ud til et enestående klitlandskab og til Gråmulebjerg, som er en 30 m høj klit. Herfra kan du nyde den imponerende udsigt over havet, plantagen og den gendannede Filsø. Du kan få historien om stedet med app’en ”Fortællinger i Naturpark Vesterhavet”.

#5 Vejers

4,7 kilometer // 7,2 kilometer

I den sydlige del af plantagen går den røde vandrerute igennem Vejers og ned omkring Lille Fælsig og Aarrild Sø.
I den nordlige del af plantagen går den gule vandrerute ned til stranden gennem skovområdet omkring Stribsø, Ålestrømmen, Bosdal og Klitsøen.

#6 Vrøgum Plantage

4,7 kilometer

Rød vandrerute i Vrøgum Plantages skønne omgivelser. I udkanten af plantagen og op til Vrøgum by ligger Ballonparken, som er et rekreativt område med legeplads, grillhytte og toiletforhold. Plantagen bliver meget brugt til bl.a. O-løb, men egner sig fint til alle aktiviteter på alle tider af året.

#7 Aal Plantage

2,9 kilometer // 4,7 kilometer // 6,5 kilometer

Den gule vandrerute går ned til Præstegårdssøen, hvor de tyske flygtninge badede, mens de opholdte sig i lejren. Nu holdes der gallowaykøer til naturpleje.

Den blå vandrerute er en afmærket tur med info-tavler om den tidligere flygtningelejr, der husede tyske fl ygtninge i årene 1946–1949. Hele turen tager cirka 3 timer. Du kan også få historien om stedet med app’en ”Fortællinger i Naturpark Vesterhavet”.

Den røde rute går gennem den sydlige del af af den tidligere flygtningelejr, og du kan også opleve levn fra tiden.

#8 Bordrup

2,7 kilometer

En ganske kort vandretur i Oksby Plantage lige øst for Blåvand til den 25 meter høje Husbjerg Klit. Herfra er der en storslået udsigt over Kallesmærsk Hede.

Rød vandrerute km tager dig gennem Bordrup Plantage til en af landets største vandrende parabelklitter før tilplantningen i 1846.

Fra Punkt 100 kan du på en klar dag se ud over havet. Vær opmærksom på mountainbikes i området.

#9 Ho Plantage

2,3 kilometer // 3,7 kilometer // 5 kilometer

Ho Plantage er et af områdets yngste plantager og blev anlagt i 1950erne. Plantagen ligger på kanten af Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet. Gul og rød vandrerute tager dig til parabelklitten ”Jens Jessens Sande”. Fra klittens top er der vid udsigt ud over Naturpark Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet.

Du kan følge den grønne afmærkede rute langs den gamle kyststrækning, Sønderside. For en længere tur, hvor du ikke går samme vej tilbage, kan du følge den blå afmærkede rute, der går gennem plantagen og op over den store parabelklit, ”Jens Jessens Sande”, hvorfra der er en storslået udsigt.

Du kan også få historien om stedet med app’en ”Fortællinger i Naturpark Vesterhavet”.