Visitvesterhavet

Kærgård Klitplantage

I 1955 blev St. Løvklit fredet. Løvklit udgør en del af den ca. 1400 ha store statsejede Kærgård Klitplantage.

Fredningen havde til formål at sikre og bevare en rest af tidligere tiders egekrat langs Jyllands vestkyst. Ved udgravning har man fundet ud af, at den meget lave ege- bevoksning i virkeligheden er de yderste grenspidser af et egekrat, som er blevet dækket af et mange meter tykt sandlag, der er pålejret så langsomt, at egene har kunnet holde trit med sandpålejringen.