Skjern å genopretning

Naturgenopretning i Skjern Enge

Foto: VisitVesterhavet

Skjern Ås slyngninger er resultatet af tyve års naturgenopretning. Det tog næsten 20 år at genskabe Skjern Enge og føre Skjern Å tilbage til sit oprindelig løb. Men resultatet - det er imponerende.

Skjern Enge er igen blevet et af Nordeuropas vigtigste rasteområder for vade- og svømmefugle, og hele ådalen med enge, moser og hedeområder udgør et imponerende og lærerigt naturområde.

Afvanding af Skjern Enge

Behovet for mere frugtbar landbrugsjord betød ellers, at man i 1950’erne og 1960’erne begyndte at afvande store engarealer langs Skjern Å. Samtidig blev de nederste 26 kilometer af åen rettet ud i snorlige kanaler gennem landskabet. En enorm opgave! Projektet blev Danmarks suverænt største – og sidste – afvandingsprojekt.

Floddelta med rigt dyreliv

I 1980’erne var situationen en anden. Nu ville man gerne have tidligere tiders floddelta med fugtige enge, slyngede vandløb og søer med siv og rørskov tilbage, så i 1983 blev beslutningen om at genoprette Skjern Enge og føre Skjern Å tilbage i sit oprindelige løb taget.

Nordeuropas største genopretningsprojekt

Næsten 20 år tog det at fuldføre Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt, og resultatet er mageløst. I dag myldrer det med fugle fra skestorke til havørne i de genskabte enge, og den særlige stamme af Skjern Å-laks, der var tæt på helt at forsvinde, pisker atter med halen i det slyngede åløb.

Besøg et af naturcentrene og hør mere om dyrelivet ved åen

Udstillingerne hos naturcentrene i Skjern Enge fortæller om fugle, fisk og Skjern Å’s historie. Ved centrene er der ligeledes grill, borde og bænke til fri afbenyttelse.

Der findes to naturcentre ved Skjern Å. Det ene ligger tæt på Skjern Å’s udmunding i Ringkøbing Fjord på Gl. Botoftevej 4 i Vostrup, mens det andet ligger lidt længere oppe ad åen mellem Skjern og Borris på Ånumvej 161B.

Det første, Naturcenter Skjern Enge, har en udstilling om fuglelivet i Skjern Enge. I gården er der grill, borde og bænke til fri afbenyttelse.

Det andet, som hedder Naturcenter Skjern Å, har en udstilling om livet i Skjern Å og blandt andet den berømte Skjern Å-laks. Også her er der grill, borde og bænke til fri afbenyttelse.

Naturcenter Skjern Å

Foto:Presse