Visitvesterhavet
Skjern å genopretning

Naturgenopretning i Skjern Enge

Skjern Ås slyngninger er resultatet af tyve års naturgenopretning.

Det tog næsten 20 år at genskabe Skjern Enge og føre Skjern Å tilbage til sit oprindelig løb. Men resultatet - det er imponerende.

Skjern Enge er igen blevet et af Nordeuropas vigtigste rasteområder for vade- og svømmefugle, og hele ådalen med enge, moser og hedeområder udgør et imponerende og lærerigt naturområde.

Afvanding af Skjern Enge

Behovet for mere frugtbar landbrugsjord betød ellers, at man i 1950’erne og 1960’erne begyndte at afvande store engarealer langs Skjern Å. Samtidig blev de nederste 26 kilometer af åen rettet ud i snorlige kanaler gennem landskabet. En enorm opgave! Projektet blev Danmarks suverænt største – og sidste – afvandingsprojekt.

Floddelta med rigt dyreliv

I 1980’erne var situationen en anden. Nu ville man gerne have tidligere tiders floddelta med fugtige enge, slyngede vandløb og søer med siv og rørskov tilbage, så i 1983 blev beslutningen om at genoprette Skjern Enge og føre Skjern Å tilbage i sit oprindelige løb taget.

Nordeuropas største genopretningsprojekt

Næsten 20 år tog det at fuldføre Nordeuropas største naturgenopretningsprojekt, og resultatet er mageløst. I dag myldrer det med fugle fra skestorke til havørne i de genskabte enge, og den særlige stamme af Skjern Å-laks, der var tæt på helt at forsvinde, pisker atter med halen i det slyngede åløb.