Skjern Å - fiskeri

Skjern Å Laks

Skjern Å er ikke blot et af Danmarks frodigste naturområder med landets eneste floddelta. Det er også her, Danmarks største vildlaks lever.